O čom rozprávame

Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav

Pondelok 4. adventný týždeň

21. decembra 2015

Modliť sa za živých a mŕtvych

Blahoslavený Česlav

Kňaz:

Drahé deti! Začali sme odpočítavanie. Toto je už štvrtý pondelok Adventu. Všimli ste si, že včera sa na našom farskom adventnom venci zapálili všetky sviečky?

Otázka deťom:

Koľko sviec včera v nedeľu svietilo na adventnom venci?

(štyri)

Kňaz:

To je istotne znamenie, že tak dlho očakávané sviatky Božieho narodenia sú už za dverami. Veľmi jasne hovoria o blížiacom sa príchode Pána Ježiša čítania, ktoré sme pred chvíľou počuli. Mária už vie, že sa stane matkou, a chce o tom povedať svojej príbuznej, ktorá tiež čaká dieťa.

 


Pozrite na našu výzdobu. Korene sú silné, hlboko osadené, peň mocný – veľmi by sme sa museli usilovať, aby sme taký strom zoťali. A koruna? Od nás záleží, či budú listy zelené, či bude strom vydávať ovocie.

Koľko máme skutkov milosrdenstva?

(7 telesných, 7 duchovných)


Otázka deťom:

O ktorých skutkoch milosrdenstva sme si doteraz rozprávali?

(Hladných nakŕmiť, Smädných napájať – sv. brat Albert, Žofia Bosniaková)

(Chorých navštíviť – sv. Šimon z Lipnice, sv. Rochus)

(Nevedomých vyučovať – bl. Edmund Bojanowski, otec kardinál Ján Chryzostom Korec, otec biskup Ján Vojtaššák)

Otázka deťom:

Čo také založil pre malé deti Edmund Bojanowski?


Dnes spoznáme človeka, ktorý veril v neskutočnú silu modlitby.

Otázka deťom:

Ako sa volá skutok milosrdenstva, ktorý nám hovorí o modlitbe?

(Modliť sa za živých a mŕtvych)


Pozrite sa, akú silu má modlitba. Viera a modlitba blahoslaveného Česlava zmenila chod udalostí! Nevedno, ako by sa skončil príbeh tohto pekného mesta, keby ho Tatári dobyli.

Pán Ježiš jasne povedal: proste a dostanete.

 

Modlitba za Slovensko

Pane Ježišu, už tisíc rokov sme tvojimi deťmi.

Prosíme ťa o múdrosť a svätosť pre každého.

Aby sme nezabúdali na tvoje príkazy

A navždy ti ostali verní.

Všetci slovenskí svätí a blahoslavení, orodujte za nás.

 

Otázky:

1. Do akej rehole patril bl. Česlav?

2. Akým spôsobom bl. Česlav obránil Vroclav pred Tatármi?

3. S akými svätými sa poznal bl. Česlav?

 

Úlohy:

1. Priprav si svoju fotografiu.

2. Pomodli sa dnes večer za niekoho, kto veľmi potrebuje pomoc. Možno je to chorá stará mama, možno unavení prepracovaní rodičia, možno kamarátka, ktorej sa vysmieva celá trieda a možno sused, ktorý nedávno umrel.

Porozprávaj Pánovi Ježišovi o týchto ľuďoch.

 

Obrázok:

Blahoslavený Česlav