O čom rozprávame

Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci

Streda 4. adventný týždeň

23. decembra 2015

Pocestných prichýliť

Kresťania XXI. storočia

Kňaz:

Srdečne vás všetkých vítam v strede štvrtého adventného týždňa. Toto je naše predposledné rorátne stretnutie. V dvadsiatom prvom dni sme došli do cieľa.

Zajtra je Štedrý deň – pekný deň bdenia pred Božím narodením. Netrpezlivo sme to očakávali, že?

Veľmi chceme, aby už Pán Ježiš prišiel, aby už bolo Božie narodenie. Preto v refréne žalmu medzi čítaniami sme dnes spievali: „Zodvihnite hlavy, lebo Spasiteľ prichádza“. Preto vysoko pozdvihujeme naše hlavy a naše rorátne sviece, lebo náš Spasiteľ je už veľmi blízko. Nahlas pochváľme Pána Ježiša:

 

Kňaz:

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Deti:

Naveky. Amen!

Kňaz:

Chceme chváliť Pána Ježiša celým našim životom. To je naša najväčšia úloha. Už niekoľko dní sa navzájom radíme, aký darček pripraviť Pánovi Ježišovi – z príležitosti jeho narodenia prichádzame aj na Roráty.

Spomedzi 14 skutkov milosrdenstva sme vybrali deväť. Nájde sa odvážlivec, ktorý ich vymenuje?

 

Kňaz:

Dnes si povieme ešte o jednom skutku milosrdenstva.


Aký skutok milosrdenstva nedokázal splniť tento muž?

(Pocestných prichýliť)

Kňaz:

Dnes na poslednom obrázku už nemáme zobrazeného žiadneho svätého. Vedľa skutku telesného milosrdenstva: „Pocestných prichýliť“ je veta: „Kresťan XXI. storočia“. O kom je reč? Týka sa to nás. To my sme kresťanmi XXI. storočia.


Úloha deťom:

Dúfam, že fotografia už čaká. Prosím vás, aby ste fotografie priniesli na zajtrajšie Roráty.

 

Úlohy:

1. Doplň rorátny plagát.

2. Na zajtrajšie Roráty prines svoju fotografiu. Na druhej strane fotografie napíš, akým skutkom milosrdenstva by si chcel(a) obdariť Pána Ježiša.

3. Na zajtrajšie Roráty prines aj celý svoj plagát s nalepenými obrázkami.

4. Zopakuj si skutky telesného i duchovného milosrdenstva.

5. Spýtaj sa rodičov, čo by ste mohli vy ako rodina urobiť pre chudobných.

 

Obrázok:

Kresťania XXI. storočia