Roráty 2015 - Strom života

Roráty 2015 - Strom života

  • Vytlačiť

Tohoročný advent bude opäť zaujímavý. Poliaci, ktorí pripravujú Roráty, budú oslavovať 1050. výročie krstu Poľska a v celej Cirkvi v utorok 8. decembra na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa začne Mimoriadny rok milosrdenstva vyhlásený pápežom Františkom.

„Malý Gošč“ ponúka Roráty pod názvom „Strom života. Krst prameňom milosrdenstva“, v ktorom sa snaží spojiť dve dôležité udalosti cirkvi.

Najskôr nám predstavujú niekoľkých poľských svätcov z histórie. Ukazujú nám, všetkým zúčastneným na Rorátoch, aké je veľmi dôležité, aby bol Boh prítomný v národe. Tu si môžeme uvedomiť, akou cestou kráča slovenský národ. Pripomenieme si aj našich svätcov, ktorých je však menej ako poľských. Nemôžeme obísť ani vo svojej dobe najväčšieho občana sveta - sv. Jána Pavla Veľkého.

V druhej časti Rorát spoznajú účastníci sv. Faustínu a jej veľké posolstvo Božieho milosrdenstva odovzdané celému svetu.

V poslednom adventnom týždni nám autori odporúčajú, aby bola zapálená prostredníctvom konkrétnych skutkov iskra Božieho milosrdenstva a bola naďalej udržiavaná v každodennom živote.

Rorátna téma je zobrazená na veľkom plagáte v kostole – strome života, z ktorého v priebehu storočí vyrástli veľkí svätci.