Dobrá Novina 2015 vo farnosti Višňové

ĎAKUJEME všetkým, ktorí v čase Vianoc prijali vo svojich domoch koledníkov do Dobrej Noviny, deťom, mládeži, birmovancom, sprevádzajúcim osobám, ktorí boli ochotní prinášať ľuďom radostnú novinu! Ďakujeme pomocníkom, tým, ktorí deti vozili. Všetkým, ktorí ste prispeli na realizáciu projektov už 21. ročníka Dobrej noviny.

Vo Višňovom ste prispeli sumou 2 776,65 € (1. a 2. kolo).  Vo Višňovom koledovalo 25 detí a mladých a 5 sprevádzajúcich osôb. Navštívili 280 domov.

V Turí ste prispeli sumou 3 477,10 € (1. a 2. kolo). V Turí koledovalo 37 detí a mladých, 9 sprevádzajúcich osôb. Navštívili 266 domov.

V 21. ročníku Dobrej Noviny sa v našej farnosti vyzbieralo spolu

6 253,75 €

Z toho teda :

Višňové:   2 776,65 €

Turie:       3 477,10 €

Spolu       6 253,75 €

Doplnili sme sumu, aby bolo 6 300 €

Spoločne koledovalo v našej farnosti 62 detí a mladých , sprevádzajúcich osôb bolo 14 v 10 skupinkách. Koledníci navštívili spoločne 546 domov.

Všetky Vaše peniaze, ktoré ste obetovali na tento účel idú do suchej Afriky na stavbu studní.

ĎAKUJEME VÁM !!!