Jasličková slávnosť v Turí

V Roku milosrdenstva pripravili deti a mládež v Turí krásnu Jasličkovú slávnosť o svätej Faustíne. Po Rorátoch, kde sme si prebrali jej posolstvo svetu o Božom milosrdenstve, sme si mohli znovu pripomenúť veľkú lásku Dobrotivého Boha voči človeku....