Jasličková slávnosť Višňové 2015 - čoskoro už svätá Matka Tereza

V Roku milosrdenstva pripravili deti a mládež vo Višňovom krásnu Jasličkovú slávnosť o čoskoro už svätej Matke Tereze. Táto žena robila každý deň množstvo milosrdných skutkov. Po Rorátoch, kde sme sa učili konať aj skutky milosrdetva, sme si mohli znovu pripomenúť Božie pozvanie k takýmto skutkom....