Mama Kráľovná - pieseň na Roráty 2016

Mama Kráľovná

 

Slovenský text: MUDr. Daniel Lúčaník

Spev: Julianka Lubušká

 

Kto je mama, kto len vie,

za čím moje srdce cnie?

Kto ma ľúbi, pozná ma najlepšie?

Vie, čo potrebujem, pozná, čo ukryjem.

Kto ma chráni, keď mi je najťažšie?

 

Čo Ti len dám, mama? Čo je hodné Tvojho mena?

Si Kráľovná a skvieš sa v kráse - preblahoslavená!

 

Ref: Ty si Matkou Spasiteľa, si Matkou Stvoriteľa.

Prosím, Matka, buď aj mne mamou, nech vždy kráčam cestou správnou.

Pieseň počúvaj a spievaj tu: Klikni sem.

 

Môžeme sa naučiť aj tútu krásnu pieseň o Svätej - Čiernej Madone:

Svätá Madona, Čierna Madona

 

Nájdeš miesta v našej zemi, kde sa radi vraciame,    

kde kraľuje láskavá tvár Matky Božej - Márie.

Zrak má smutný, ustaraný, ako by Ťa prosila,

a do materskej ochrany volala.

 

Ref: Madona, Svätá Madona, chcem Tvojim dieťaťom byť,

ó, dovoľ, Svätá Madona, v náručie tvoje sa skryť.

 

2. V jej náručí nájdeš pokoj a ochrániš sa od zla,

veď pre všetky svoje deti Ona srdce veľké má.

A ochráni ťa od hriechu, keď jej srdce daruješ,

keď jej vrúcne opakuješ slová tie:

 

Ref:

 

3. Dnes keď vôkol nás nepokoj, kde sa človek schúliť má

kde sa vrhnúť, keď nie k Matke, ktorá útechu Ti dá.

Ó, Madona, prosíme Ťa, milosť svoju dietkam daj,

i vypočuj, keď spievame prosiac Ťa.

 

Ref: