V dome Kráľovnej - Jasná Hora

Pondelok prvý adventný týždeň

28. novembra 2016

V dome Kráľovnej

Jasná Hora

 

KŇAZ:

– Všetkých vás srdečne vítam! Aké krásne ráno! Veľa snehu. To je super, že môžeme naša krásne Roráty začínať aj so snehom,však! Vítam vás na začiatku nového roka… Juj, už vidím vaše oči plné prekvapenia. Áno, áno, v cirkvi sme začali nový rok.

 

Otázky deťom:

– Kto z vás vie, ako sa volá práve začatý nový rok?

(Liturgický rok)

– Aký ešte iný začiatok roka poznáte?

(Školský rok –sa začína 2. septembra, kalendárny rok – sa začína 1. januára)

 

KŇAZ:

– A nový rok v liturgii našej cirkvi, čiže nášho spoločenstva, do ktorého patríme, sa každý rok začína štyri nedele pred narodením nášho Pána, pred Vianocami. Nie je to 1. decembra, ako to niekedy uvádzajú čokoládové adventné kalendáre, ale vždy musíme od Vianoc odpočítať štyri nedele a vtedy dostaneme prvú adventnú nedeľu. Cirkevný rok, nazývaný aj liturgický rok, je rozdelený na niekoľko častí, období. Prvé obdobie sme začali práve včera.

 

Otázka deťom:

– Ako sa v liturgickom období volá obdobie, ktoré teraz prežívame?

(Advent)

 

KŇAZ:

– Advent je časom prípravy na narodenie nášho Pána, čiže na stretnutie s Ježišom. A na dôležité stretnutia - ako už dobre vieme - sa musíme pripraviť. Predstavte si, že by sa niekto dozvedel, že sa má za mesiac stretnúť s prezidentom alebo pápežom?…Už si viem predstaviť tú prípravu…Niektorí by dokonca ani spávať nemohli. A my? Teraz, v adventnom období, sa pripravujeme na stretnutie so samotným Bohom, preto aj naša príprava musí byť neobyčajná.

Predovšetkým je potrebné počúvať, čo nám chce povedať Boh. Samotná Panna Mária nám povedala: „Urobte všetko, čo vám povie Ježiš” (J 2,5). Preto každý deň, ako nás o to prosila Panna Mária, budeme pozorne počúvať Božie slovo. Napríklad dnes v prvých slovách žalmu, ktorý sme pred chvíľou počuli, boli tieto slová: „Zaradoval som sa, keď mi povedali: »Pôjdeme do domu Pánovho«”, a my sme potom po každej slohe opakovali: „S radosťou pôjdeme do domu Pánovho”. Veď práve, poďme s radosťou! Do cieľa nás vždy vedie nejaká cesta.

Cesta, ktorá nás vedie na stretnutie s malým Ježiškom, je obdobie adventu. Pred nami je dvadsať dva rorátnych stretnutí. Veľa? Možno áno, najmä pre deti je to dlhý čas. Vianoce sú tak ďaleko… Takmer mesiac čakania… Ale som si istý, že keď nastane posledný týždeň, tak sa budeme všetci čudovať, že už to je ☺

Každý deň celých dvadsať dva dní vstávať ráno a prichádzať do kostola. Je to ťažké? Určite áno, pre niektorých dokonca veľmi ťažké, ale som si aj istý, že ak sa nám to podarí, Vianoce budú pre nás veľkou radosťou. Nielen preto, že pod stromčekom nájdeme darčeky, ale najmä preto, že nájdeme vo svojom srdci Ježiša. Tento rok na stretnutie s Ježišom nepôjdeme sami. Adventnou cestou nás bude sprevádzať samotná Panna Mária, Ježišova mama. Ona, podobne ako aj my, čakala na narodenie svojho Syna. Ona je patrónkou každého adventu.

 

Otázka deťom:

– Čo nám tu v kostole pripomína Pannu Máriu, ktorá očakáva Ježiša? (Biela svieca)

 

KŇAZ:

– Pozrite, oltár je najdôležitejšie miesto nášho kostola. A hneď vedľa oltára, najdôležitejšieho miesta v chráme, stojí biela svieca. Je ozdobená modrou stuhou, lebo modrá farba, ako už vieme, je farbou Panny Márie. Stála tu už včera, ale…nebola zažatá, nehorela. Žeby na ňu miništranti zabudli? Nie. Biela svieca ozdobená modrou farbou sa zapaľuje iba počas rorátnej sv. omše, na ktorej sme aj my práve prítomní. A rorátna svätá omša je…. pozor… omšou k úcte Panny Márie. Takže, s lampášikmi v našich rukách ideme spolu s Máriou na stretnutie s Ježišom.

 

Otázka deťom:

– Aký nápis si môžeme prečítať na našej rorátnej výzdobe?

(V dome Kráľovnej)

 

KŇAZ:

– Samozrejme, nebudeme navštevovať palác anglickej kráľovnej, hoci je taký obrovský, že by sme o ňom mohli hovoriť celý advent. Spoznáme miesto, ktoré je oveľa dôležitejšie, pre Poliakov najdôležitejšie. Spoznáme najdôležitejšiu svätyňu v Poľsku. Tieto roráty pripravili Poliaci, preto hovoria o svätyni v Poľsku. Nevadí, lebo mnohí Slováci putujú na Jasnú Horu do Poľska za Pannou Máriou, tak ako putujú do Fatimy alebo Lúrd. A Panna Mária je jedna – či ju oslavujeme vo Višňovom, v Lurdoch, vo Fatime, alebo v Čenstochovej na Jasnej Hore.

 

Otázka deťom:

– Čo je to svätyňa?

(Je to posvätné miesto)

 

KŇAZ:

Každý národ má svoju svätyňu, ktorá je spojená s Máriou. Naša národná svätyňa je v Šaštíne.

 

Otázka deťom:

– Prečo v Šaštíne?

(Je tam bazilika Panny Márie Sedembolestnej – Patrónky Slovenska)

 

KŇAZ:

V tomto liturgickom roku si pripomíname dve dôležité výročia: 100 rokov od prvého zjavenia Panny Márie vo Fatime v Portugalsku a 300 rokov od korunovácie zázračného obrazu na Jasnej Hore v Čenstochovej v Poľsku. O Fatimskej Panne Márii si hovoríme na Fatimských slávnostiach. Počas rorátov budeme spoznávať Pannu Máriu Jasnohorskú.

 

KŇAZ:

– Pán Boh je všade, to je pravda, ale niektoré miesta sú špeciálne, ktoré si vybral On sám. Takým špeciálnym miestom je Jasná Hora, najdôležitejšia svätyňa v Poľsku. Tam sa nachádza dom Kráľovnej Poľska. Pozorne počúvajte, čo o tomto mieste povedal sv. Ján Pavol II., keď prvýkrát prišiel na Jasnú Horu ako pápež.

 

1. NAHRÁVKA:

„Poliaci si zvykli všetky záležitosti svojho života, rôzne dôležité životné chvíle, akými sú výber životnej cesty alebo povolanie, narodenie detí, maturita, čiže skúška dospelosti, ako aj mnohé iné… spájať s týmto miestom, s touto svätyňou. Zvykli prichádzať na Jasnú Horu so všetkým, aby sa tu mohli o všetkom porozprávať so svojou Matkou a tou, ktorá tu má nielen svoj obraz, svoju podobizeň, jeden z najznámejších a najuctievanejších obrazov na celom svete, a ktorá sa tu nachádza špecifickým spôsobom. Je tu prítomná (…) Na to si Poliaci zvykli”. (4. júna 1979 r.)

 

Otázky deťom:

– Čo sa nachádza vo svätyni na Jasnej Hore?

(Zázračný obraz Panny Márie)

– Prečo prichádzajú nielen Poliaci do svätyne na Jasnú Horu?

(Aby mohli Božej Matke, Panne Márii, rozprávať o svojich záležitostiach)

 

KŇAZ:

– Svätý Ján Pavol II. Veľký vtedy ešte povedal, že aby sme počuli, s akými záležitosťami prichádzajú Poliaci k Panne Márii, je „potrebné priložiť ucho k tomto miestu”, k srdcu Matky a Kráľovnej.

A práve tak to urobíme. Počas rorátnych stretnutí budeme prikladať ucho k srdcu Panny Márie, našej Kráľovnej, k jej domu na Jasnej Hore a budeme počúvať, čo sa tam za stáročia udialo, kto tam býva, kto sa stará o jej dom, kto ju navštevuje.

 

Otázky deťom:

– Kde sa nachádza najdôležitejšia svätyňa Poľska, dom našej Kráľovnej?

(Na Jasnej Hore)

– V ktorom meste sa nachádza Jasná Hora?

(Čenstochová)

 

KŇAZ:

– Na záver ešte jedna veľmi dôležitá otázka. Prečo sa pahorok v Čenstochovej, ktorý je vysoký 293 m n.m., a ktorý je miestom, kde sa nachádza zázračný obraz Panny Márie, volá Jasná Hora?

Takto tento vrch v Starej Čenstochovej pomenovali pavlíni, rehoľníci, ktorí sem prišli v 14. storočí. Prišli sem z Maďarska, z kláštora, ktorý sa volal Jasná Hora. Rozhodli sa, že poľský vrch pomenujú rovnako - ale viac vám o tom porozprávam vo štvrtok. A tak už takmer sedemsto rokov máme Jasnú Horu. A to je dobre. Nech svetlo z Jasnej Hory - Panna Mária, naša Kráľovná - nám ukazuje cestu na stretnutie s Pánom Ježišom na Vianoce. Zajtra vám porozprávam o najdôležitejšej obyvateľke jasnohorského vrchu, o Panne Márii, Božej Matke.

A teraz ju spoločne pozdravme slovami Gabriela archanjela a poprosme ju, aby túto adventnú cestu prechádzala spolu s nami: „Zdravas Mária…”

 

Otázky:

1. Kde sa nachádza najdôležitejšia svätyňa v Poľsku?

2. Kto pomenoval čenstochovský vrch Jasná Hora?

3. Kto je najdôležitejším obyvateľom Jasnej Hory?

4. Kde je národná mariánska svätyňa Slovákov?

 

Úlohy:

1. Doma nájdi miesto, kde by si umiestnil rorátny plagát. Keď ho nájdeš, tam ho zaves.

2. Na mape Poľska nájdi Čenstochovú, pozri si, kde sa nachádza.

3. Na mape Slovenska nájdi Šaštín, pozri si, kde sa nachádza.

4. Pozri na stránke www.visnove.fara.sk a klikni na link: dostaneš sa obrazom do Kaplnky zázračného obrazu.

 

Obrázok

V dome Kráľovnej Márie