Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania

Streda prvý adventný týždeň

30. novembra 2016

Sviatok sv. Ondreja - apoštola

Mária ukazuje cestu - Ježiša

Škola pozerania

 

KŇAZ:

– Radi chodíte do hôr? Zvláštna otázka? No, nie celkom. Pán Boh má určite rád hory. Vo Svätom Písme sa často spomínajú hory, ktoré boli miestom pôsobenia Boha, Jeho stretnutí s ľuďmi.

 

Teraz si zaspievajme veľmi známu pieseň, ktorá sa často spieva na púťach a veľmi dobre opisuje obraz Kráľovnej z Jasnej Hory. Určite ju poznáte. Je to „Czarna Madona” - Svätá Madona

 

Svätá Madona, Čierna Madona

 

Nájdeš miesta v našej zemi, kde sa radi vraciame,    

kde kraľuje láskavá tvár Matky Božej - Márie.

Zrak má smutný, ustaraný, ako by Ťa prosila,

a do materskej ochrany volala.

 

R: Madona, Svätá Madona, chcem Tvojim dieťaťom byť,

ó, dovoľ, Svätá Madona, v náručie tvoje sa skryť.

 

2. V jej náručí nájdeš pokoj a ochrániš sa od zla,

veď pre všetky svoje deti Ona srdce veľké má.

A ochráni ťa od hriechu, keď jej srdce daruješ,

keď jej vrúcne opakuješ slová tie:

 

R:

 

3. Dnes keď vôkol nás nepokoj, kde sa človek schúliť má

kde sa vrhnúť, keď nie k Matke, ktorá útechu Ti dá.

Ó, Madona, prosíme Ťa, milosť svoju dietkam daj,

i vypočuj, keď spievame prosiac Ťa.

 

R:

 

Otázky:

1. Aký druh ikony je podobizeň Panny Márie na Jasnej Hore?

2. Čo znamenajú dva prsty na Ježišovej ruke?

3. Čo drží Pán Ježiš v ľavej ruke?

 

Úlohy:

1. Nalep na plagáte korunu Ježiškovi a potom pozvi celú rodinu a spoločne pri obraze Panny Márie sa pomodlite Otče náš a Zdravas Mária. Ak viete, zaspievajte pieseň Svätá Madona.

2. Nauč sa naspamäť pieseň Mama Kráľovná, ktorú si dostal(a) včera, alebo pozri www.visnove.fara.sk

 

Obrázok:

Koruna pre Pána Ježiša