Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory

Štvrtok prvý adventný týždeň

1.decembra 2016  

Pavlíni  

Začiatky Jasnej Hory

KŇAZ:

– Pekne vás vítam v prvý štvrtok decembra. Každý mesiac sa na prvé štvrtky modlíme za kňazov a za nové kňazské a rehoľné povolania. Ale najskôr chcem zistiť, či ste dnes pozorne počúvali Evanjelium.

 

Otázky deťom:

– Ako musíme postaviť dom, aby odolal búrke, dažďu a vetru?

(Dom musí mať pevné základy. Pán Ježiš hovorí, že musí byť postavený na skale)

– Čo pre toho, ktorý počúva Božie slovo znamená, že ho má stavať na skale?

(Znamená to počúvať Božie slovo a plniť ho)

 

KŇAZ:

Kde na Slovensku pôsobia pavlíni? Už v roku 1377 uhorský kráľ Ľudovít I. vydal listinu, ktorou daruje „mariánske údolie = Maria Thal“ pavlínom a zároveň nariaďuje postaviť tu kostol a pavlínsky kláštor – ide o Marianku pri Bratislave. Po rušení kláštorov Jozefom II. v roku 1786 zanikol aj kláštor pátrov pavlínov v Marianke. Otcovia pavlíni sa sem zatiaľ nevrátili.

 

Otcovia pavlíni boli pozvaní do Vranova nad Topľou v roku 1672. Po rušení kláštorov v roku 1786 zanikol aj kláštor pátrov pavlínov vo Vranove. Otcovia pavlíni sa tu vrátili späť po viac ako 200 rokoch v septembri 1990.

Už v roku 1671 dostali pavlíni kostol v Trnave. Rovnako po rušení kláštorov Jozefom II. zanikol aj kláštor pátrov pavlínov v Trnave. Otcovia pavlíni sa sem vrátili v júli 1997. Pôsobia ešte aj v Topolčanoch.

 

 

Otázky:

1. Ako znie celý názov rehole pavlínov?

2. Čo sa nachádza v erbe pavlínov?

3. Ako sa volajú skladby, ktoré sa hrajú v kaplnke Panny Márie?

4. V ktorých mestách pôsobia pavlíni na Slovensku?

 

Úlohy:

1. Nájdi na mape Maďarska mesto Pecs, kde vznikla rehoľa pavlínov.

2. Nájdi na mape Slovenska Vranov nad Topľou, kde pôsobí rehoľa pavlínov.

3. Nalep erb pavlínov na svoj plagát.

4. Pomodli sa za nové kňazské a rehoľné povolania, aj za pavlínov.

 

Obrázok:

Ďakovný dar: Erb pavlínov – Mária, nauč ma slúžiť Bohu ako Ty.