Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii

Piatok prvý adventný týždeň

2. decembra 2016  

Ďakovné dary

Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii

KŇAZ:

– Srdečne vás všetkých vítam na tejto rorátnej svätej omši. Veľmi sa teším z vašej horlivosti, z toho, že sem každý deň prichádzate, že spoločne prechádzame adventnou cestou, na konci ktorej sa stretneme s Pánom Ježišom.

 

KŇAZ:

– Zaspievajme spoločne našej Kráľovnej.

 

Pieseň:

„Mama Kráľovná“

 

KŇAZ:

Pripomeňme si, čo sa stalo v dome, o ktorom sme pred chvíľou počuli v Evanjeliu podľa Matúša. K Pánovi Ježišovi pristúpili dvaja slepí, nahlas prosili, aby im vrátil zrak. “Veríte, že mám takú moc?” - spýtal sa ich Ježiš a oni prikývli.

 

Otázka deťom:

– Čo sa stalo, keď sa Ježiš dotkol očí slepcov?

(Ich oči sa otvorili)

 

Otázky:

1. Čo sú ďakovné dary?

2. Z čoho boli vyrobené prvé dary?

3. Čo daroval Panne Márii pápež František?

 

Úlohy:

1. Počas modlitby porozmýšľaj, za čo môžeš Panne Márii poďakovať.

2. Priprav si na papieri svoju prosbu alebo poďakovanie pre Pannu Máriu.

3. Nauč sa pieseň Mama Kráľovná.

 

Obrázok:

Dar: Srdce – Mária, ďakujem za to, že si a že ma miluješ.