Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana

Pondelok druhý adventný týždeň

 

5. decembra 2016  

Králi v dome Kráľovnej  

Mária, si moja opora a moja ochrana

 

KŇAZ:

– Milé deti, mládež, rodičia, starkí! Máme za sebou prvý týždeň adventu. Čakaním na Pána Ježiša pripravujeme svoje srdcia na jeho príchod. Príde k nám na Vianoce a raz na konci sveta. Tento rok prežívame roráty spoločne s Jasnohorskou Máriou, Kráľovnou Poľska, ale aj Kráľovnou našou. Ona nám neustále ukazuje cestu - Ježiša, svojho Syna. On je pravým Kráľom našich sŕdc. Dnes sme v Evanjeliu podľa Lukáša počuli, že Pán Ježiš môže uzdraviť telo aj dušu človeka. V Evanjeliu uzdravil chromého a odpustil mu hriechy. Ako sme počuli, chromý nedokázal prísť sám k Ježišovi.

 

Otázka deťom:

– Kto pomohol prísť chromému k Ježišovi?

(Iní ľudia)

 

KŇAZ:

– Kráľ Vladislav Jagellonský po víťazstve ďakoval Panne Márii.

Jeho syn, Kazimír Jagellonský.

Svätý syn Kazimíra Jagellonského, ktorý sa volal tiež Kazimír.

Ďalším kráľovským pútnikom bol Žigmund Starý

Iný slávny kráľ, Štefan Bátory.

Kráľ Žigmund III. Waza.

Jeho syn, kráľ Vladislav IV. Waza.

Kráľ Ján III. Sobiesky.

 

KŇAZ:

– Pieseň “Bohorodička”. Je to najstaršia náboženská pieseň, ktorá bola dokonca kedysi poľskou hymnou, prvou národnou piesňou.

 

 

Pieseň „Bogurodzica” – Bohorodička

 

Obdobne na Slovensku spievame: K Márii voláme   -    číslo piesne z JKS 337:

 

1. K Márii voláme - v každej úzkosti: - Pros u Boha za nás, - Matka ľútosti! - [:Vinieme sa k tebe, - Ruža duchovná, - pros u Boha za nás, - nebies Kráľovná!:]

 

2. Ku tebe vzdycháme, - Panna ctihodná: - pros u Boha za nás, - Brána nebeská! - [:Vinieme sa k tebe, - Ruža duchovná, - pros u Boha za nás, - nebies Kráľovná!:]

 

3. Ochraňuj nás, Matka - Slova Božieho: - Pros u Boha za nás, - u Syna svojho! - [:Vinieme sa k tebe, - Ruža duchovná, - pros u Boha za nás, - nebies Kráľovná!:]

 

4. My k tebe voláme, - Matka premilá: - Pros u Boha za nás, - Matka predivná! - [:Vinieme sa k tebe, - Ruža duchovná, - pros u Boha za nás, - nebies Kráľovná!:]

 

5. Prosíme ťa zbožne: - Neopúšťaj nás! - Mária, buď s nami, - oroduj za nás! - [:Vinieme sa k tebe, - Ruža duchovná, - pros u Boha za nás, - nebies Kráľovná!:]

 

 

Ako to bolo na Slovensku?

Úcta k Sedembolestnej Matke sa ešte viac prehĺbila, keď Turci roku 1526 zvíťazili pri Moháči. Z celého Uhorska zostalo prakticky nedobyté iba územie Slovenska. Arcibiskupi z Ostrihomu preniesli sídlo do Trnavy. Oni boli tiež veľkí propagátori úcty k Sedembolestnej. Azda najväčším rozširovateľom tejto úcty bol Juraj Selepčeni, arcibiskup a miestodržiteľ Uhorska. Pochádzal zo slovenskej rodiny a aj ako najvyšší predstaviteľ Cirkvi v Uhorsku a vysoký štátny úradník, ostal hrdým Slovákom.

 

Juraj Pohronec-Slepčiansky alebo Juraj Selepčéni (*24. apríla 1595 – †14. januára 1685) bol slovenský arcibiskup, uhorský prímas a miestokráľ.

 

KŇAZ:

Keď sa dozvedel, že Turci majú v pláne zmocniť sa Viedne, vybral sa do Poľska ku kráľovi Jánovi Sobieskemu. Arcibiskupovi Selepčenimu ako erudovanému diplomatovi sa podarilo presvedčiť kráľa Jána Sobieskeho prísť na pomoc Viedni, lebo ináč sa Turci zmocnia aj strednej Európy a padne aj Poľsko. Ján Sobieski prisľúbil pomoc. Viedeň chránilo iba osemtisíc dobrovoľníkov. Keď títo zhrození videli obrovskú prevahu tureckého vojska, plánovali sa vzdať. Vtedy arcibiskup Slepčiansky ako miestodržiteľ Uhorska poslal do Viedne pol milióna zlatých dukátov so žiadosťou, aby Viedeň za nijakých okolností nevydali, že za krátky čas príde účinná vojenská pomoc.

Ján Sobieski dodržal svoje slovo a v auguste roku 1683 prišiel so svojim vojskom na územie Slovenska. Arcibiskup Slepčiansky ho čakal v Bratislave. Slúžil svätú omšu pre vojsko a v kázni zdôraznil: “Nebojte sa, nebudete bojovať proti nepriateľom náboženstva sami. Bude s vami Panna Mária!” Po svätej omši dal rozkaz rozdať vojakom posvätené medailóniky, ktoré dal zhotoviť v náklade stotisíc. Na jednej strane medaily bola vyrazená Sedembolestná Panna Mária a na druhej strane meno Mária.

Vojaci si pripli medaily na svoje uniformy a kráľ Sobieski dal rozkaz, aby na každej vojenskej zástave bolo vyšité meno Mária. Napriek prevahe tureckých vojsk, Ján Sobieski zvíťazil.

 

Otázka deťom:

V ktorom roku zvíťazili kresťanské vojská nad tureckými pri Viedni?

(V roku 1683 )

 

Otázky:

1.Vymenuj aspoň 3 poľských kráľov, ktorí putovali na Jasnú Horu.

2. Kto dal postaviť obranný múr okolo Jasnej Hory?

3. Ako sa volal arcibiskup pochádzajúci zo Slovenska, ktorý pomohol v bitke o Viedeň?

 

Úlohy:

1. Pomodli sa za tých, ktorí spravujú našu krajinu. Povzbuď rodinu k spoločnej modlitbe.

2. Pomodli sa za našu pani starostku (Višňové), za nášho pána starostu (Turie).

3. Priprav na papieriku svoju prosbu, poďakovanie Panne Márii alebo sľub a prines ho zajtra do kostola - ak si tak ešte nespravil.

 

Obrázok:

Ďakovný dar: žezlo - Mária, Ty si moja opora a moja ochrana