Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš

Utorok druhý adventný týždeň

6. decembra 2016

Kniha zázrakov a milostí

Mária, nauč ma počúvať Boha ako ho Ty počúvaš

KŇAZ:

– Srdečne vás dnes vítam. Na dnešný deň čakajú všetky deti. Dnes si pripomíname dobrého svätého biskupa, ktorý žil pred viac ako 1700 rokmi. Veľa rokov pôsobil ako biskup v Myre, v dnešnom južnom Turecku. Bol známy svojou láskou, srdcom otvoreným pre chudobných a núdznych. Asi už všetci viete, o kom hovorím.

 

Otázka deťom:

– Koho si dnes pripomíname?

(Svätého Mikuláša)

 

– Komu je zasvätený tento náš kostol?

(Svätému Mikulášovi)

 

– Kde je zobrazený svätý Mikuláš v našom kostole?

(deti odpovedajú a ukazujú...)

 

KŇAZ:

– Legenda hovorí, že v noci, keď ho nikto nevidel, prinášal k domom chudobných peniaze alebo iné potrebné veci. Dodnes si na jeho pamiatku uctievame zvyk obdarovávať deti. Ale to nie je všetko. Legenda hovorí aj o zázrakoch, ktoré vyprosil biskup Mikuláš. Vraj kedysi svojou modlitbou zachránil rybárov počas strašnej búrky na mori. Svätý Mikuláš vzkriesil troch ľudí, ktorých zavraždil hotelier, lebo nemali peniaze na zaplatenie. Verím, že aj vám sa dnes prihodí niečo zázračné pri príležitosti spomienky na tohto dobrého biskupa.

 

 

Otázky:

1. Čo je to zázrak?

2. Ako sa volá kniha, do ktorej sa zapisujú zázraky vyprosené na Jasnej Hore?

3. Kto okrem pavlínov písal o zázrakoch na Jasnej Hore?

4. Komu je zasvätený náš farský kostol vo Višňovom?

 

Úlohy:

1. Nalep si ďalší ďakovný dar, kde sú slová: Mária, nauč ma počúvať Boha ako ho Ty počúvaš.

2. Snaž sa do tretej adventnej nedele menej hovoriť a viac počúvať - mamu, otca, pani učiteľku v škole, pani katechétku, pána farára, kamarátov v triede. Počúvať nielen ušami, ale srdcom....

3. Priprav si na papierik svoju prosbu, poďakovanie, alebo sľub pre Pannu Máriu a prines ho zajtra do kostola - ak si to ešte neurobil.

 

Obrázok:

Ďakovný dar: otvorená kniha - Mária, nauč ma počúvať Boha ako ho Ty počúvaš.