Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru

Streda druhý adventný týždeň

7. decembra 2016

Zázračná obrana Jasnej Hory

Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru

 

KŇAZ:

– Vitajte. Dúfam, že vás včera navštívil svätý Mikuláš a že ste mali zázračný deň. Jeho láska a dary, ktoré rozdáva, nám pripomínajú lásku Pána Boha. Svätý Mikuláš je zároveň pre nás príkladom, aby sme boli dobrí voči sebe navzájom. Samozrejme, nielen počas adventu. Vďaka tomu sú naše dni krajšie, problémy menšie a všetko je oveľa jednoduchšie. Jedným slovom, život je zázračnejší.

 

Odkiaľ sa toto slovo vzalo? Samozrejme - zo zázrakov. Keď sme k sebe dobrí, dejú sa také malé zázraky. A včera sme sa rozprávali o veľkých zázrakoch. O zázrakoch, ktoré sa stali vďaka modlitbe k Panne Márii na Jasnej Hore, ktorá o živote ľudí rozpráva svojmu Synovi.

 

Otázky:

1. Ako sa volá román Henryka Sienkiewicza, v ktorom je opísaná obrana Jasnej Hory?

2. Ako sa volal predstavený kláštora, ktorý stál pri obrane Jasnej Hory? (páter Augustín Kordecki)

3. Kto bol poľským kráľom počas švédskej potopy?

4. Koľko ľudí bránilo Jasnú Horu, koľko bolo švédskych vojakov?

 

Úlohy:

1. Nalep ďalší ďakovný dar na plagát. Sú tam múry, veža – Mária, dodaj mi odvahu, aby som vedel brániť svoju vieru.

2. Zaves si na krk medailón alebo krížik, ak ho ešte nenosíš.

3. Pomodli sa za tých, ktorí prenasledujú kresťanov, alebo za niekoho v škole, kto sa vysmieva tým, ktorí chodia do kostola alebo na náboženstvo. Pros v modlitbe o odvahu a statočnosť.

 

Obrázok:

Ďakovný dar: múry, veža – Mária, dodaj mi odvahu,

aby som vedel(a) brániť svoju vieru.