Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod.

Sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

8. december 2016

 

Kňaz:

Včera sme si hovorili o zázračnom ochránení Jasnej Hory.

Ako sa volá román Henryka Sienkiewicza, v ktorom je opísaná obrana Jasnej Hory?

 

Kláštor mal veľmi múdreho a hlboko veriaceho i dôverujúceho v Pána a Máriu predstaveného. Ako sa volal predstavený kláštora, ktorý stál na obrane Jasnej Hory?

(Otec Augustín Kordecki)

 

Toto všetko sa udialo v roku 1655.

Kto bol poľským kráľom počas švédskej potopy? (Ján Kazimír)

 

Koľko ľudí bránilo Jasnú Horu, koľko bolo švédskych vojakov?

 

Deti, aké veľké zázraky robí dobrotivý Boh aj na príhovor našej Nebeskej Matky.

Vieme aká veľká udalosť sa stala v roku 1683 pri Viedni?

Ktorý slovenský arcibiskup mal veľkú zásluhu na víťazstve poľského kráľa Jána III. Sobieskeho? ?????

 

Otázky deťom:

Čo nám včera hovorila Panna Mária?

Majte odvahu, aby ste vedeli brániť svoju vieru.

 

Dnes je zaujímavý sviatok. Aký?

(Nepoškvrnené Počatie Panny Márie)

 

Cirkev od apoštolských čias učila, že Boží Syn, Mesiáš a Vykupiteľ sveta sa zrodil z Panny Márie. Predpovedal to aj starozákonný prorok Izaiáš: „Hľa Panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo značí Boh s nami“ (Iz 7,14). To napokon vyznávame i my všetci v apoštolskom vyznaní viery: Verím v Ježiša Krista, ktorý sa počal z Ducha Svätého a narodil sa z Márie Panny.

 

Otázka deťom:

Čo však znamená, že Panna Mária bola nepoškvrnene počatá?

(Panna Mária bola pri počatí v živote svojej matky svätej Anny uchránená od dedičného hriechu.)

 

Deti, vy budete o 12,00 hod. v škole. Ale kto môže, nech príde na 12,00 hod. – na pravé poludnie do kostola. Budeme sa modliť. Celú hodinu, podľa priania Božej Matky. Vyložím Sviatosť Oltárnu. A budeme sa modliť až do 13,00 hod.

 

Zajtra nás čaká niečo zaujímavé, čo sa týka našej krásnej témy: V dome Kráľovnej.

 

Otázky:

1.Čo znamená, že Panna Mária bola nepoškvrnene počatá?

2. Kto a kedy vyhlásil článok viery o Nepoškvrnenom Počatí Panny Márie?

3. Ako sa volá otec arcibiskup, ktorý aj dnes zasvätí naše hlavné mesto Bratislavu Panne Márii?

4. Kde sa Panna Mária predstavila pri svojom zjavení: „Ja som Nepoškvrnené počatie“.

 

Úlohy:

1.Nauč sa naspamäť pieseň Mama Kráľovná, ktorú si dostal(a), vypočuj si ju ako sa spieva na našej stránke: www.visnove.fara.sk

2. Pozri na našej stránke www.visnove.fara.sk a prečítaj si o šatách Panny Márie, ktoré má oblečené na obraze v Kaplnke zázračného obrazu.

 

Obrázok

Panna M ária Višňovská, relikvia krvi sv. Jána Pavla Veľkého, chrám zasvätený sv. Mikulášovi vo Višňovom

 

 

Modlitba rodín k Panne Márii Višňovskej

Matka naša Višňovská, na svete je toľko rodín, ktoré sa ocitajú v bezvýchodiskovej situácii. Potrebujú Tvoju bezpečnú ochranu a Tvoju pomoc. Je toľko rodín, ktoré sú v kríze viery. Potrebujú Tvoje svetlo, Tvoju istotu, Tvoju odvahu viery. Je toľko rodín, ktoré sú v núdzi a v tiesni. Potrebujú Tvoju pomoc a Tvoj príhovor. Je toľko rodín, ktoré padajú a zlyhávajú. Potrebujú Tvoju silu a Tvoju čistotu. Je toľko rodín, ktoré sú bezradné pri ťažkostiach vo výchove. Potrebujú Tvoju materinskú lásku a obetavosť. Je toľko rodín, ktoré sú rozvrátené nenávisťou, neverou, mamonou, egoizmom. Potrebujú Tvoju dobrotu a Tvoje láskyplné pochopenie.

Mária, Matka a Kráľovná rodín, pros za nás a naše rodiny, sprevádzaj nás. Amen.