Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska

Piatok druhý adventný týždeň

9. decembra 2016

Mária, Kráľovná Poľska

Sľuby kráľa Jána Kazimíra

Sedembolestná patrónka Slovenska

 

KŇAZ:

– Milí priatelia, včera sme slávili sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Počas celého adventu pozeráme na Máriu, ktorá nám ukazuje cestu k Ježišovi, ktorá je pre nás vzorom kresťanského života. Vidíme v nej našu mamu a Kráľovnú. Od nej sa učíme, ako dôverovať Ježišovi a ako ho milovať.

Pozeráme na Jasnú Horu, čiže na jej dom.

 

Aký bol včera sviatok?

 

 

Prísaha kráľa:

„Veľká Božia Matka, Panna Mária. Ja, Ján Kazimír, z milosti Tvojho Syna, Kráľa kráľov, môjho Pána a vďaka Tvojmu milosrdenstvu kráľ, padám k Tvojim Najsvätejším nohám, Teba si dnes za svoju Patrónku a Kráľovnú môjho národa vyberám. Tebe seba, svoje Kráľovstvo (…) a všetkých ľudí môjho národa zverujem, Tvojej pomoci a zľutovaniu v tomto čase pohrôm a oplakávania môjho Kráľovstva Teba pokorne vzývam na ochranu proti Rímskym nepriateľom. (…)

Prisahám, že vo všetkých krajoch svojho Kráľovstva budem česť a Tvoj kult šíriť. (…) Okrem toho prisahám a sľubujem, že po nastolení mieru vo všetkých stavoch budem využívať všetky prostriedky na to, aby som ľud môjho Kráľovstva uvoľnil od nespravodlivých súžení a útlaku. A Ty, najľútostivejšia Kráľovná a Pani, keďže si mňa, senátorov a Kráľovské stavy svojim sľubom nadchla, učiň, aby som u Tvojho Syna získal potrebné milosti na splnenie svojho sľubu”.

 

Pieseň:

„Mama Kráľovná

 

Otázky:

1. Ktorý kráľ vyhlásil Pannu Máriu za Kráľovnú Poľska?

2. V ktorom meste a kedy zložil svoj sľub, svoju prísahu?

3. Kedy slávia Poliaci sviatok Márie, Kráľovnej Poľska?

4. Ktorý veľký pútnický chrám je na Slovensku zasvätený Panne Márii Sedembolestnej – patrónke Slovenska?

5. Kedy slávime na Slovensku sviatok Panny Márie Sedembolestnej?

 

Úlohy:

1. Nalep na plagát ďalší obrázok - ďakovný dar.

2. Nájdi na mape mesto Ľvov a Šaštín.

3. Pomodli sa za svoju vlasť – za Slovensko.

4. Napíš svoju prosbu, predsavzatie, sľub, alebo poďakovanie a prines ho do našej pokladnice v kostole.

 

 

Obrázok:

Ďakovný dar: koruna – Mária, Kráľovná Poľska, oroduj za nás! Mária, Kráľovná môjho domu, oroduj za nás!