Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti

Utorok tretí adventný týždeň

13. decembra 2016

Sv. Lucia

Kráľovná slobodného Poľska

Mária, stráž vieru v našej vlasti

 

KŇAZ:

– Pekne vás vítam na dnešnom rorátnom stretnutí. Dnes si pripomíname sviatok svätej Lucie. Nevieme o nej veľa, lebo svätá Lucia žila veľmi dávno, asi v 3. storočí. V tom čase boli kresťania veľmi prenasledovaní. Poznáme ju viac z legiend, ako z dokumentov. Jedno je ale isté, že svätá Lucia, hoci nemohla žiť v súlade so svojou vierou, bola odvážna a verná Ježišovi. Radšej chcela umrieť mučeníckou smrťou, akoby mala zanechať svoju vieru. Včera sme si na rorátnej svätej omši pripomenuli také obdobie z dejín Poľska i Slovenska. Poľsko stratilo svoju nezávislosť a vtedy len viera v Boha a starostlivosť Panny Márie dodávala Poliakom silu a nádej. Traja poľskí susedia si Poľsko rozdelili medzi seba a Poľsko sa stratilo z máp sveta. Hovorili sme si aj o temnote, ktorá bola na Slovensku, lebo tu panoval ateizmus – popieranie Boha.

 

 

KŇAZ:

– Jasná Hora bola pre ľudí takým svetielkom nádeje. Tu boli všetci jednotní. Tu zabúdali, že sú rozhádaní, že sa nedokážu medzi sebou porozumieť. Možno chápali, že takýto prístup spôsobil, že sa ocitli pod nadvládou a preto v tej temnej noci útlaku, smútku, ktorý panoval v Poľsku, hľadali svetlo, nádej a išli na Jasnú Horu k Matke. Prichádzali zo všetkých strán.

 

 

KŇAZ:

– Maršal Pilsudski, ktorý v tom čase stál na čele poľského štátu povedal, že v tejto bitke môže pomôcť jedine Pán Boh, všetko je v jeho rukách. Generál Haller prosil v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa o pomoc Pannu Máriu Čenstochovskú. Od siedmeho augusta trvala modlitba vo všetkých kostoloch hlavného mesta a na Jasnej Hore. Tisíce ľudí žiadalo Máriu o záchranu. Niektorí už hovorili, že Rusi vstúpia do Varšavy a to bude koniec poľského štátu. Avšak 15. augusta v roku 1920 - v posledný deň novény - neočakávane nastúpila zmena. “Mária vypočula naše prosby. Je to skutočný zázrak!”– počuli ľudia na Jasnej Hore. Všetci od radosti plakali. Víťaznú bitku nazvali “Zázrakom nad Vislou”. Celé Poľsko ďakovalo Pánu Bohu. O niekoľko rokov neskôr prišli na Jasnú Horu ženy, aby sa poďakovali Kráľovnej za vyprosenú slobodu po rokoch útlaku a za víťazstvo vo Varšavskej bitke. Darovali jej korunovačné klenoty.

 

Otázky:

1. Ako sa volá modlitba, ktorú sa modlili 9 dní na Jasnej Hore pred Varšavskou bitkou?

2. Ako inak hovoríme Varšavskej bitke?

3. Aké kráľovské klenoty a od koho dostala Panna Mária na Jasnej Hore?

 

Úloha:

1. Otvor si atlas, kde máš mapu Slovenska a ....

2. Pomodli sa desiatok ruženca alebo modlitbu “Pod tvoju ochranu” za svoju mamu a všetky ženy na Slovensku, aby aj ony - ako poľské ženy – strážili pravú vieru v Ježiša Krista.

 

 

Obrázok:

Ďakovný dar: mapa Slovenska - Mária, stráž vieru v našej vlasti.