Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore

 

Piatok tretí adventný týždeň

16. decembra 2016

Kardinál - prímas Štefan Wyszyński

Národné sľuby na Jasnej Hore

 

KŇAZ:

– Vítam všetkých, ktorí vytrvalo prichádzajú na rorátne sväté omše a tých, ktorí sa k nám pripojili počas posledných troch týždňov. Dôležité je, že ste a verím, že vytrváte do konca. Ostal nám ešte presne týždeň. Potom príde stretnutie s Ježišom a sviatky. Vám, ktorí tak ešte nespravili, pripomínam, aby do našej pokladnice, ktorá sa nachádza pri rorátnej výzdobe vhodili prosby k Panne Márii, poďakovania alebo svoje sľuby. Každý z nás nosí v srdci niečo iné a každý z nás by chcel niečo iné povedať našej Kráľovnej. Nezabudnite na to, je to dôležité. Nemôže sa stať, aby slovo pre Máriu od niektorého z vás chýbalo.

 

Pieseň:

„Mama Kráľovná“

 

KŇAZ:

– Mária, Kráľovná Poľska …

DETI:

– Oroduj za nás.

 

KŇAZ:

Tak volajú deti v Poľsku.

A na Slovensku voláme:

 

KŇAZ:

– Mária, Sedembolestná patrónka Slovenska...

DETI

– Oroduj za nás.

 

KŇAZ:

– Na našej výzdobe a na vašich plagátoch doma visí už dosť veľa ďakovných darov. Včerajšími boli topánky a slová: “Mária, ďakujem ti, že ma miluješ takého, aký som”.

 

 

 

KŇAZ:

Počas svojej prvej svätej omše povedal kardinál Wyszyński tieto krásne slová: „Chcem mať Matku, ktorá bude stáť pri každej mojej svätej omši, tak ako stála pod krížom svojho Syna. Matku, ktorá neumiera…”.

 

„Panna Mária Jasnohorská v mojom erbe nie je ozdobou, je programom mojej biskupskej služby a života prímasa”. V dolnej časti erbu mal napísané slová: „Soli Deo” – Samotnému Bohu.

 

Kardinál Wyszyński sa nebál hovoriť pravdu a vždy povzbudzoval ľudí, aby ostali verní. Stal sa duchovným vodcom Poliakov. Tak ako kardinál Korec bol duchovným vodcom Slovákov.

 

A 8. decembra v roku 1953 sa odovzdal do rúk Matky.

Toto napísal na papierik… Prečítam vám to:

„Odovzdávam sa Tebe, Mária, do celkového nevoľníctva, a ako Tvoj nevoľník Ti dávam svoje telo aj dušu. Túžim prostredníctvom Teba, s Tebou a pre Teba stať sa úplným nevoľníkom Tvojho Syna, ktorému ma Ty, ó Matka, odovzdaj do nevoľníctva, ako som sa Tebe ja odovzdal do nevoľníctva”.

 

 

KŇAZ:

Dňa 26. augusta prišlo pod jasnohorské múry, pozor… milión ľudí. Také niečo komunistická vláda nečakala!

 

Počas slávnosti bol obraz Panny Márie nesený v procesii a ľudia so slzami v očiach volali: “Matka, príď k nám”. Obnovené jasnohorské sľuby prečítal jeden z biskupov, všetci niekoľkokrát zopakovali: “PRISAHÁME”.

Pri oltári stála…prázdna stolička pre prímasa.

 

Otázky:

1. Koho nevoľníkom sa chcel stať kardinál Štefan Wyszyński?

2. Čo umiestnil vo svojom erbe kardinál Stefan Wyszyński?

3. Kde a kedy napísal prímas Wyszyński sľuby poľského národa?

4. Kedy boli na Jasnej Hore obnovené sľuby Jána Kazimíra?

 

Úlohy:

1. Zisti, aký erb a biskupské heslo má náš pán biskup Tomáš Galis a pomodli sa za jeho vernosť.

2. Priprav na papier svoju prosbu, poďakovanie alebo sľub pre Pannu Máriu a prines ho zajtra do kostola - ak si tak ešte neurobil(a).

 

Obrázok:

Ďakovný dar: biskupská mitra - Mária, ochraňuj tých, ktorí slúžia Pánovi.