Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem

Sobota tretí adventný týždeň

17. decembra 2016

Jasnohorský apel

Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem

 

KŇAZ:

– Milí priatelia! Ako rýchlo plynie čas. Už o týždeň budú Vianoce. O týždeň v sobotu si v našich rodinách sadneme k štedrovečernému stolu, aby sme privítali Pána Ježiša. Všetci sa veľmi tešíme. Dnes sa v cirkvi začína druhá časť adventu, ktorá nás priamo pripravuje na sviatok Božieho Narodenia. Pred chvíľou sme si vypočuli Evanjelium…Prepáč, Pane Bože, že to poviem, ale bolo to dosť čudné. Samé mená. Dlhý zoznam. Bolo to dosť také čudné, niektoré sa až ťažko vyslovovali: Zorobabel, Aminadab, Eleazar…

 

Otázky deťom:

– Koho mená to boli?

(Mená predkov Pána Ježiša)

– Čo myslíte, prečo evanjelista vymenúva všetky tieto mená?

(Aby nás uistil, že Pán Ježiš sa narodil v konkrétnom národe, v konkrétnom čase a v konkrétnej rodine)

 

KŇAZ:

– Evanjelista nám chcel týmto spôsobom povedať, že Ježiš nespadol z neba, pochádzal z konkrétneho národa a z konkrétnej rodiny. Pre človeka je veľmi dôležitý jeho pôvod, história jeho rodiny a národa. Človek musí poznať svoju históriu, lebo potom lepšie spozná seba samého. Nejde o to, aby sme poznali všetky mená našich predkov, ale o to, aby sme poznali históriu a tradíciu svojho národa. My, Slováci, máme tiež svoju históriu. Poliaci tiež majú svoju históriu, svoje korene, tradície. Práve preto spoznávame históriu Jasnej Hory - to sú korene poľského národa, poľskej kultúry a viery. Je to poľská história, v ktorej vidíme zázračné pôsobenie Pána Boha, presviedčame sa o jeho existencii v ich dejinách. Kto má silné korene, toho žiadna súčasná víchrica nezlomí - zapamätajte si tie slová. S Jasnou Horou, s domom Kráľovnej je spojená istá modlitba. Dnes vám porozprávam ako vznikla a prečo, ale najskôr sa vráťme ku včerajšej úlohe.

 

Otázka deťom:

O akom poľskom kardinálovi – primasovi sme si včera rozprávali?

(O Štefanovi Wyszyňskom)

 

Čo ste mali zistiť?

(Aký erb a aké biskupské heslo má náš pán biskup Tomáš Galis)

 

A ešte?

(Mali sme sa pomodliť za jeho vernosť)

 

No a čo ste zistili?

(deti odpovedajú.....)

 

 

Dobre a teraz sa vráťme k jasnohorskej modlitbe. Najskôr si ju vypočujte, takto znie poľský originál, klikni sem.

 

„Apel Jasnogórski” - Jasnohorský apel

 

 

KŇAZ:

– Vieme už, čo je to výzva, vieme, o ktorej hodine sa spieva Jasnohorský apel. Je najvyšší čas si povedať, odkiaľ sa táto modlitba vzala, kde sú jej korene. Príbeh je neobyčajný, počúvajte.

 

 

Otázka deťom:

– V ktorom roku bol kardinál Štefan Wyszyński uväznený?

(V roku 1953)

 

KŇAZ:

– Práve v tom roku dňa 8. decembra začal jeden z otcov pavlínov, Polikarp Sawicki každodennú modlitbu Jasnohorského apelu o 21.00 hodine na úmysel oslobodenia prímasa Wyszyńského. Po troch rokoch ho komunisti prepustili a on sám si veľmi obľúbil túto modlitbu. Kedy len mohol, osobne prišiel na Jasnú Horu. Potom si Jasnú Horu veľmi obľúbil aj kardinál Karol Wojtyła, neskorší pápež Ján Pavol II. Tento zvyk trvá dodnes. Každý večer o 21.00 hodine sa veriaci zhromažďujú v kaplnke Zázračného obrazu na spoločnú modlitbu apelu.

Na začiatku spievajú pieseň “Bohorodička”/slov. verzia: K Márii voláme. Naučili sme sa ju na rorátoch, spomínate si?

 

Bogurodzica, Dziewica,

Bogiem sławiena Maryja!

U Twego syna, Gospodzina,

Matko zwolena Maryja!

Zyszczy nam, spuści nam.

Kirielejson.

 

Twego dziela Krzciciela, Bożycze,

Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.

Słysz modlitwę, jąż nosimy,

A dać raczy, jegoż prosimy,

A na świecie zbożny pobyt,

Po żywocie rajski przebyt.

Kirielejson.

 

Bohorodička, služobnica,

Bohom oslávená Mária!

Pre Tvojho Syna, Pána

vyvolená Matka Mária.

Získaj nám zmierni nám.

Kyrie eleison.

 

Tvojho diela Krstiteľa, Syn Boží,

Počuj hlasy, naplň mysle ľudí,

Počuj modlitbu akou prosíme,

A ráč dať, čoho prosíme,

A na svete zbožný pobyt,

Po živote rajský čas prežiť.

Kyrie eleison.

 

Potom trikrát opakujú slová Apelu: „Mária, Kráľovná Poľska, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem”.

 

Potom si vypočujú krátke zamyslenie, následne sa uvádzajú úmysly, ktoré sa predkladajú Márii. Preto vám tak často pripomínam, aby ste priniesli do našej pokladnice svoje prosby, poďakovania alebo sľuby. Na zakončenie rorátnych svätých omší ich odošleme na Jasnú Horu a dňa 21. januára počas svätej omše v kaplnke Zázračného obrazu a dňa 22. januára počas Jasnohorského apelu budú tieto naše úmysly – intencie odovzdané Márii.

 

Na koniec sa modlí modlitba “Pod Tvoju ochranu” a nasleduje požehnanie. Celé to trvá asi 15 minút.

 

Teraz sa postavme a spoločne zaspievajme/ spoločne sa pomodlíme Jasnohorský apel ako sa modlí na Jasnej Hore:

 

Jasnohorský apel:

Mária, Kráľovná Poľska (2 x)

som s Tebou, myslím na Teba (2 x)

bdiem!

 

A teraz sa to skúsme pomodliť na slovenský spôsob.

 

Mária, Sedembolestná (2 x)

som s Tebou, myslím na Teba (2 x)

bdiem!

 

 

KŇAZ:

– Navrhujem, aby ste sa dnes večer pomodlili Jasnohorský apel spoločne vo vašej rodine. Urobte to takto: pred obrazom Panny Márie (možno máte doma aj obraz Panny Márie Čenstochovskej) zapáľte sviece a zavolajte ostatných, ktorí sú s vami doma. Ak sa vám podarí zorganizovať modlitbu v hodine apelu, skúste si na internete zapnúť kameru, ktorá sa nachádza v kaplnke Zázračného obrazu na Jasnej Hore ( je na našej webovej stránke www.visnove.fara.sk ) alebo si zapnite Televíziu Trwam, kde bude relácia vysielaná naživo z kaplnky na Jasnej Hore.

 

Otázky:

1. Na základe čoho vznikol Jasnohorský apel?

2. Kto zložil slová apelu?

3. Kedy a prečo sa začali modliť apel na Jasnej Hore?

 

Úlohy:

1. Pomodli sa so svojimi blízkymi Jasnohorský apel o 21,00 hodine na slovenský spôsob:

Mária, Sedembolestná (2x)

som s Tebou, myslím na Teba, bdiem! (2x)

A pridaj k tomu Zdravas Mária a Pod Tvoju ochranu!

2. Nezabudni na modlitby vkladané do našej modlitbovej pokladnice.

 

Obrázok:

Ďakovný dar: bubny – Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem.