Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať

Pondelok štvrtý adventný týždeň

19. decembra 2016

Uväznenie obrazu

Mária, nauč ma odpúšťať

 

KŇAZ:

– Sme na začiatku štvrtého týždňa našich rorátnych stretnutí pod názvom “V dome Kráľovnej”. Už v plnej kráse od včera horia všetky sviece na adventnom venci, to je dobré znamenie. Veľmi výrazne vidíme betlehemské svetlo. Náš Pán Ježiš schádza po schodíkoch a blíži sa k Betlehemu – k Domu chleba. Sprevádza nás svetlo z Jasnej Hory - Panna Mária je našou sprievodkyňou k Ježišovi. Čoraz lepšie spoznávame Dom našej Kráľovnej, jeho dejiny, obyvateľov. Dozvedeli sme sa, že už viac ako šesťdesiat rokov sa každý večer na Jasnej Hore spieva Jasnohorský apel.

 

Poďme si ho teraz spoločne vypočuť a snáď aj zaspievať:  takto znie poľský originál, klikni sem.

Jasnohorský apel:

 

Mária, Kráľovná Poľska (2 x)

som s Tebou, myslím na Teba (2 x)

bdiem!

 

A teraz sa ho pomodlime na slovenský spôsob:

 

Mária, Sedembolestná, (2x)

som s Tebou, myslím na Teba, (2x)

bdiem!

 

Otázka deťom:

– Čo ľuďom pripomínalo väzneného prímasa?

(Prázdna stolička a kvety na nej)

 

KŇAZ:

– Ľud počas slávnosti mnoho krát opakoval: PRISAHÁME! Že Boh bude prítomný v našom živote, nielen v súkromí, že budeme chrániť život, vyhýbať sa hriechu, starať sa o rodinu, o kresťanskú výchovu detí. Zakaždým kričali: PRISAHÁME!

 

Ešte pred veľkou novénou začala Panna Mária z Jasnej Hory putovať po Poľsku, aby zblízka videla, aké majú problémy a z čoho sa ľudia tešia. V Toruni vyrobili kópiu zázračného obrazu a Mária mohla začať putovať. Bola to tzv. peregrinácia. Ťažké slovo?

Spoločne to slovo zopakujme: PE-RE-GRI-NÁ-CIA.

 

Polícia odviezla auto s obrazom. Ľudia sa zhromaždili a všetci plakali. Takýmto spôsobom komunisti uväznili Pannu Máriu.

 

Otázky:

1. Kde bol umiestnený „Úkon odovzdania Poľska do materinských rúk Márie”.

2. Akým spôsobom sa pripravovali na slávnosť tisíceho výročia prijatia kresťanstva v Poľsku? (Veľkou novénou, ktorá trvala 9 rokov)

3. Čo je to peregrinácia?

 

Úlohy:

1.Pomodli sa so svojimi blízkymi o 21,00 hod.:                                            

Mária, Sedembolestná,

som s Tebou, myslím na Teba, bdiem!

A pridaj k tomu Zdravas Mária a Pod Tvoju ochranu!

2. Zamysli sa, či nie je niekto, s kým by si sa mal udobriť pred sviatkom Božieho Narodenia.

3. Nezabudni na modlitby vkladané do modlitbovej pokladnice.

 

Obrázok:

Ďakovný dar: zámok a kľúč – Mária, nauč ma odpúšťať.