Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj

Utorok štvrtý adventný týždeň

20. decembra 2016

Ján Pavol II. Veľký – Totus Tuus

Mária, som celý Tvoj

 

 

KŇAZ:

– Všetkých vás srdečne vítam v tento adventný čas. Je to čas túžby, nádeje, očakávania na neobyčajné stretnutie. Tak sa mi zdá, že ľudia čoraz častejšie zabúdajú na pocit túžby. Keď niekto nie je, niekto odíde, nevidíme ho dlhšie ako hodinu, hneď sa s ním môžeme skontaktovať. Voláme, posielame smsky alebo správy. A obdobie adventu je čas túžobného očakávania. Tento rok obzvlášť dlho, lebo takmer celé štyri týždne. To je dobre, aspoň máme príležitosť čakať. Musíme čakať. Božie Narodenie sa nedá urýchliť. Niektorí sa o to snažia, ale vieme, že skutočný sviatok je ešte len pred nami. Myslím si, že očakávaniu a túžbe nás najlepšie učí Panna Mária, mama Pána Ježiša. Dnes sme počuli krásne Evanjelium. V Evanjeliu podľa Lukáša boli stále otázniky, samé neznáme.

 

Otázky deťom:

– Kto prišiel do domu Panny Márie?

(Anjel Gabriel)

– Čo povedal anjel Márii?

(Aby sa nebála, lebo Boh si ju vyvolil za Matku svojho Syna, Ježiša)

– Čo mu Mária povedala?

(Že je služobnicou Boha, nech sa jej stane ako On chce)

 

KŇAZ:

– Veľmi sa mi páči táto časť. Mária bola asi veľmi zaskočená, vystrašená. Veď hneď po pozdrave jej anjel povedal: “Neboj sa, Mária….”. Pán Boh má plán pre každého, niekedy zložitý, nejasný, ale vždy správny. Preto Mária v silnej dôvere k Bohu povedala anjelovi: „Som Božia služobnica, nech sa mi stane podľa tvojho slova”.

 

 

 

KŇAZ:

–   Dnes spoznáme podobného človeka, verného Bohu a zamilovaného do Najsvätejšej Matky. Dokonca priateľa kardinála Wyszyńského. Určite sa už niektorí domnievate, o kom hovorím. Samozrejme, o svätom pápežovi Jánovi Pavlovi II.

O Jánovi Pavlovi Veľkom!

 

 

Kňaz číta:

„Dňa 13. mája uplynuli dva roky od toho popoludnia, keď si mi zachránila život. Bolo to na námestí sv. Petra. Tam bolo počas audiencie na mňa vystrelené z pištole a to ma malo zbaviť života. Dnes túžim tu, na Jasnej Hore, nechať ako ďakovný dar viditeľný znak tej udalosti, prestrelený pás reverendy.”

 

Otázky:

1. Koľkokrát bol Ján Pavol II. na Jasnej Hore ako pápež?

2. Aký najcennejší ďakovný dar daroval Panne Márii pápež Ján Pavol II. Veľký?(Prestrelený a zakrvavený pás reverendy po atentáte v roku 1981)

3. Ktorí pápeži darovali Panne Márii na Jasnej Hore zlatú ružu?

 

Úlohy:

1.Pomodli sa dnes večer doma pri adventnom venci za celú svoju rodinu Litánie k sv. Jánovi Pavlovi Veľkému. (Ak ich nemáš, sú na našej stránke www.visnove.fara.sk )

2. Zamysli sa, čo by si mohol darovať Panne Márii. Môžeš to napísať a vhodiť do našej rorátnej pokladnice v kostole.

 

Obrázok:

Ďakovný dar: ruža – Mária, som celý Tvoj.