Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých

Streda štvrtý adventný týždeň

21. decembra 2016

Jasná Hora osvecuje celý svet

Mária, buď Matkou všetkých

 

KŇAZ:

– Milí priatelia, je úžasné, že ste prišli. Božie Narodenie je predo dvermi. Naše srdcia, dúfam, sú pripravené na príchod Spasiteľa. Na to nám slúžia Roráty, aby sme sa dobre pripravili na stretnutie s Ježišom. Dnes sme v Evanjeliu počuli príbeh stretnutia dvoch žien.

 

Otázky deťom:

– Koho prišla Mária navštíviť?

(Svoju príbuznú Alžbetu)

– Čo mali obe ženy spoločné?

(Obe boli v požehnanom stave, čiže nosili pod svojim srdcom deti. Mária - Ježiša. Alžbeta - Jána Krstiteľa)

– Prečo prišla Mária k Alžbete?

(Aby jej pomohla a aby sa s ňou podelila o radosť z narodenia Ježiša - Spasiteľa sveta)

– Ako zareagovala Alžbeta?

(Teší sa. Malý Ján od radosti podskočil v jej lone)

– Ako pomenúva Máriu?

(„Matkou môjho Pána”)

 

KŇAZ:

– Mária prichádza k Alžbete preto, aby jej slúžila a podelila sa s ňou o radostnú zvesť. Prináša Ježiša do Alžbetinho domu. Najúžasnejší dar. Prináša Pána sveta, Spasiteľa. Mária chce prísť aj do našich domovov na sviatok Božieho Narodenia. Ona nám prinesie Ježiša. Je to najdôležitejší dar od samotného Boha. Som rád, že dnešná téma je v istom zmysle rozvinutím toho, čo sme počuli v Evanjeliu. Prečo? Hneď vysvetlím. Mária z Nazareta prišla k Alžbete. Dá sa povedať, že neustále putuje po celom svete. Jasná Hora je jej poľským domom. Je tam už viac ako 600 rokov ako zázračná ikona. Ale toto miesto nie je známe len v Poľsku. V čase, keď sa zázračný obraz stával známy vďaka svojim zázrakom, pútiam, kráľovským návštevám, začali sa vyrábať jeho kópie, čiže maľovať identické obrazy. V 15. storočí prišli také kópie do Maďarska, na Slovensko, do Čiech, Rakúska, Nemecka a do Ruska. Keď pavlíni zakladali kláštory po celom svete, vždy so sebou zobrali kópiu obrazu z Jasnej Hory.

 

 

KŇAZ:

– Na Jasnú Horu putovali aj pápežskí nunciovia. Nuncius je pápežským veľvyslancom Vatikánu v danej krajine. Niektorí z nich sa neskôr stali pápežmi. Napríklad Jasnú Horu navštívil Emilio Altieri (neskôr Klement X.), Benedetto Odescalchi (Innocent XI.), Antonio Pignatelli (Innocent XII.), Achilles Ratti (Pio XI.), Angelo Roncalli (Ján XXIII.), Giovanni Montini (Pawol VI). Som zvedavý, kto z vás spočítal, koľko ich bolo….

 

Otázka deťom:

– Aké iné svätyne zasvätené Panne Márie poznáte vo svete?(Lurdy, Fatima, Guadalupe, Loreto, na Slovensku Šašín, Levoču, Marianku, Staré Hory, Višňové, Rajeckú Lesnú.)

 

 

Otázky:

1. Kde sa nachádza najväčšia svätyňa Panny Márie Čenstochovskej v zahraničí a ako sa volá?

2. V ktorom roku sa konali Svetové dni mládeže v Čenstochovej?

3. Čo znamená „Regina Mundi”?

4. Vymenuj aspoň 5 mariánskych svätýň na Slovensku.

 

Úlohy:

1. Pozvi zajtra jedného kamaráta alebo kamarátku – ktorí ešte neboli – na Roráty.

2. Nájdi na mape Lurdy, Fatimu, Guadalupe, Loreto, Šaštín, Levoču, Višňové.

3. Priprav malému Ježiškovi nejaký darček.

4. Nezabudni na modlitby vkladané do modlitbovej pokladnice.

 

Obrázok:

Ďakovný dar: zemeguľa – Mária, buď Matkou všetkých.