Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti

 Štvrtok štvrtý adventný týždeň

22. decembra 2016

Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu

Mária, vyprosuj milosti u svojho Syna

KŇAZ:

– Aké krásne Evanjelium sme pred chvíľou počuli. Mária prichádza k Alžbete po stretnutí s Bohom, keď jej Boh skrze anjela povedal, že sa má stať Matkou jeho Syna. Panna Mária, ktorá sa víta s Alžbetou, chváli a velebí Pána Boha. Som zvedavý, či ste si všimli tie slová. Nie je tam ani jedna prosba. Je len chvála Pána Boha, lebo je dobrý, lebo je milosrdný, lebo vykonal veľké veci pre ňu a pre izraelský národ, z ktorého vyšla Mária. Neexistuje dokonalejšia modlitba ako tá, keď človek chváli Pána Boha a ďakuje mu.

 

Otázky deťom:

– Akými slovami sa začína ta krásna modlitba Panny Márie?

(„Velebí duša moja Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi”)

– Za čo Mária velebí Boha?

(Za to, že ju Pán Boh vyvolil, že je na ňu dobrý, že je svätý, milosrdný, že vyvyšuje pokorných, že kŕmi hladných, že dodrží sľub)

– Za čo my môžeme velebiť Boha?

(Za krásny svet, za to, že sa o nás a o svet stará, za to, že máme rodičov, že môžeme prichádzať do kostola, do školy, že sa môžeme učiť, že sme sa ráno zobudili, za všetko)

 

KŇAZ:

– Všetko, čo máme, aj to, že vôbec žijeme, že sme na tomto svete, máme od Pána Boha. Samozrejme, Boh tak činí prostredníctvom našich rodičov. Ďakovanie je najťažšou modlitbou. Panna Mária to vedela. Už na prahu dverí, keď sa vítala s Alžbetou, ďakovala Pánu Bohu a velebila ho.

 

 

KŇAZ:

– Uzdravenia v kaplnke na Jasnej Hore nepochádzajú z magickej sily obrazu. Je to skutočné pôsobenie Pána Boha prostredníctvom Panny Márie. Obraz je len nástrojom. Jasná Hora je známa predovšetkým zo zázrakov, ktoré sa konajú v ľudských srdciach, keď ľudia zmenia svoje životy po stretnutí s Pannou Máriou, znovu získavajú vieru, spôsob pozerania na seba a na druhých. Jednoducho sa obrátia a už nechcú inak žiť, ale len v blízkosti Pána Boha.

 

Otázky:

1. Aké milosti a zázraky pre ľudí vyprosuje Panny Mária?

2. Čo je najväčším zázrakom počas každej Eucharistie?

3. Čo to znamená obrátiť sa?

4. Ako voláme chválospev Panny Márie, ktorým chváli u Alžbety Pána Boha?

 

Úlohy:

1. Dnes večer porozmýšľaj o celom uplynulom dni a predovšetkým ďakuj Pánu Bohu.

2. Priprav na papier svoju prosbu, poďakovanie alebo sľub pre Pannu Máriu a prines ho zajtra do kostola - ak si tak ešte neurobil - je to tvoja posledná šanca.

3. Zapamätaj si aspoň jeden zázrak, o ktorom sa dnes hovorilo v kostole.

 

Obrázok:

Ďakovný dar: invalidné barly – Mária, vyprosuj milosti u svojho Syna.