Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet

Piatok štvrtý adventný týždeň

23. decembra 2016  

Náš „Úkon zasvätenia sa Panne Márii”  

Mária, postaraj sa o mňa a môj svet

KŇAZ:

– Všetkých vás srdečne vítam. Vítam hlavne deti, ktoré nesú lampášiky, ktoré sem prichádzali každý deň už od 28. novembra. Vítam rodičov, staré mamy a každého, kto sa snažil, aby tieto najmenšie deti boli s nami. Vítam všetkých, ktorí na rorátne sväté omše prichádzali od samého začiatku, ale aj tých, ktorí sa pripojili k nášmu putovaniu neskôr. Dôležité je, že dávame posledné kroky na našej ceste do Betlehema. Dnes je predposledný deň našich rorátnych stretnutí.

Otázky deťom:

– Pod akým heslom sa niesli tohoročné roráty?

(V dome Kráľovnej)

– kde sa nachádza dom našej Kráľovnej?

(Na Jasnej Hore v Čenstochovej)

– Kto sa stará o dom našej Kráľovnej na Jasnej Hore?

(Rehoľníci - pavlíni)

KŇAZ:

– Dnes prorok Malachiáš hovorí o anjelovi, ktorý má pripraviť cestu. „A zjaví sa Pán, ktorého očakávate” – hovorí prorok.

Počas dvadsiatich troch rorátnych stretnutí bola Mária takým našim anjelom. Ukazovala nám cestu, bola našou sprievodkyňou na stretnutie s Ježišom. A „zjaví sa Pán, ktorého očakávate” – hovorí prorok. A dnes hovoríme

– to už? Naozaj? Tak rýchlo to ubehlo.

Bohu vďaka za všetko, čo nám Mária povedala, čo nám vo svojom dome ukázala. Dejiny jej domu na Jasnej Hore majú viac ako 600 rokov.

 

KŇAZ:

Mária, Kráľovná Poľska …

DETI:

Oroduj za nás.

 

KŇAZ:

Tak volajú deti v Poľsku.

A na Slovensku voláme:

KŇAZ:

– Mária, Sedembolestná patrónka Slovenska...

DETI

– Oroduj za nás.

 

KŇAZ:

– Opakovanie nám išlo veľmi dobre. Chcel by som sa vrátiť k jednej otázke. Týka sa kráľa Jána Kazimíra. Otázka znie: “Ktorý kráľ vyhlásil Máriu za Kráľovnú Poľska?” odpovedali ste, že Ján Kazimír. Je to samozrejme dobrá odpoveď.

 

KŇAZ:

Mária chráni nielen Poľsko. Ona chráni aj naše Slovensko, ak sa k nej utiekamie.

Preto navrhujem na zakončenie našich rorátnych stretnutí v roku, keď oslavujeme na Rorátoch Pannu Máriu Kráľovnú aj v našom kostole, aby každý z nás teraz odovzdal svoje život pod ochranu Panny Márie:

 

Úkon zasvätenia sa Panne Márii

Božia Matka, Nepoškvrnená Mária!

Tebe zasväcujem svoje telo aj dušu,

všetky modlitby a prácu,

radosti aj utrpenia,

všetko, čím som a čo mám.

Ochotným srdcom

sa odovzdávam Tebe

v úplnej láske.

Chcem v úplnej odovzdanosti

spolupracovať s Tebou na spáse duší

a pomáhať svätej Cirkvi, ktorej si Matkou.

Odteraz chcem všetko robiť s Tebou,

skrze Teba a pre Teba.

Viem, že vlastnými silami nič nezmôžem.

Ale ty môžeš všetko,

čo je v súlade s vôľou Tvojho Syna,

a Ty vždy zvíťazíš.

Vypros, Pomocnica kresťanov,

aby moja rodina, farnosť a celé Slovensko

bolo skutočným kráľovstvom

Tvojim a Tvojho Syna.

Amen.

 

KŇAZ:

– Tými istými slovami svoj život zasvätili Panne Márii aj kardinál Wyszyński, Svätý Otec Ján Pavol II. a mnohí iní ľudia.

 

Úloha:

Prineste zajtra svoje polepené plagáty.