Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie

24. december 2016

Kristus Kráľ - Kráľ môjho života

Moje zasvätenie sa Kristovi Kráľovi neba i zeme

 

KŇAZ:

Vitajte na našom poslednom spoločnom adventnom stretnutií. Akým veľkým vzorom sú nám poľské dejiny – vzťah poľských kráľov, panovníkov, umelcov, vojakov, generálov, spisovateľov, maliarov k Márii. Spomeňme si, ako sme si mnohé poľské osobnosti pripomínali v októbri počas modlitby sv. ruženca. Ako oni putovali na Jasnú Horu k Panne Márii, prosili ju o pomoc a jej dávali do rúk svoje životy.

 

Otázka deťom:

Pamätáte si niekoho?

(deti odpovedajú....)

 

Čo sme vytvárali v októbri?

(Živú korunu Márii)

 

KŇAZ:

Ešte vám chcem pripomenúť jednu myšlienku. Pamätáme si, ako prichádzali poľskí králi na Jasnú Horu, aby Márii zverili svoje kráľovstvo i svoje kraľovanie.

Pred mesiacom v predvečer sviatku Krista Kráľa – 19. novembra 2016 Poľsko slávnostne vyhlásilo Ježiša Krista za Kráľa a Pána celej krajiny a národa.

Zavŕšením Svätého roku milosrdenstva a jubilejného roku 1050. výročia „Krstu Poľska“ bol v Poľsku Akt prijatia Ježiša Krista za Kráľa a Pána Slávnosť prebiehala na pútnickom mieste Božieho milosrdenstva v Krakove – Łagiewnikach za prítomnosti mnohých poľských biskupov, kňazov a vládnej delegácie na čele s prezidentom Andrzejom Dudom.

Biskup v kázni pripomenul, že zmeny neprinesie obyčajné   vyhlásenie Jubilejného Aktu. Je nutné začať dielo premeny a usporiadať život podľa Božej vôle, riadiť sa Ježišom a jeho evanjeliom.

 

Otázka deťom:

Čo je nutné urobiť?

(Začať dielo premeny, usporiadať život podľa Božej vôle, riadiť sa Ježišom a jeho evanjeliom. )

 

Slávnostné vyhlásenie vykonal pred vystavenou Najsvätejšou Sviatosťou predseda Poľskej biskupskej konferencie, arcibiskup Stanisław Gądecki:

 

„Vyznávame pred nebom a zemou, že Tvoje kraľovanie potrebujeme. Vyznávame, že Ty jediný máš nad nami sväté a nikdy nehasnúce právo. Preto s pokorou skláňame svoje hlavy pred Tebou, Kráľom celého sveta, uznávame Tvoje panovanie nad Poľskom a celým našim národom žijúcim vo vlasti i vo svete.“

 

Nasledujúci deň – na Slávnosť Krista Kráľa – bol Jubilejný akt prijatia Ježiša Krista za Kráľa a Pána prečítaný vo všetkých poľských farnostiach.

 

Otázka deťom:

Čo urobili Poliaci na záver Jubilejného roka milosrdenstva?

(Zasvätili celú krajinu Ježišovi Kristovi Kráľovi neba i zeme)

 

KŇAZ:

Poľsko má Kráľovnú a krásnym aktom na záver Roku milosrdenstva aj Kráľa Ježiša Krista rešpektovaného v celom národe. Opäť boli pri tom kardináli, biskupi, ale aj prezident Poľska.

 

KŇAZ:

– Poďme k jasličkám, tam si kľakneme a urobme aj my svoje zasvätenie Kristovi Kráľovi.