Boli sme spolu v dome Kráľovnej

Prvýkrát sa účastníci Rorátov „Malego gošča“ mohli spolu stretnúť pri Márii v Čenstochovej. Ďakovali za Roráty 2016.

Na Jasnú Horu prišli v sobotu 21. 1. účastníci Rorátov z celého Poľska. Presne o 12,00 hod. bola kaplnka zázračného obrazu zaplnená do posledného miesta pútnikmi. Svätú omšu mal kňaz, ktorý pôsobí v „Malom goščovi“. Pri oltári boli tri veľké prútené košíky. A v strede ... farebné karty s úmyslami, ktoré po celý čas Rorátov deti vkladali do krásnych pokladníc. Nahromadilo sa ich viac ako 23 000. Potom, po krátkej návšteve pri vianočnom Betleheme, sa stretli vo veľkej sále otca Kordeckiego, kde koncertovala Magda Anjel. Ona naspievala mnohé piesne na Roráty nilen v tomto roku, aj v tých minulých. Deti si s radosťou zaspievali aj hit „Solo Dios basta“. V advente 2016 sa do Rorátov z dielne „Malego gošča“ zapojilo viac ako 350 000 detí. Medzi nimi sme boli aj my zo Slovenska. V nedeľu 22. 1. o 21, 00 hod. sa pomodlili Jasnohorský apel, pri ktorom predožili Panne Márii všetky prosby, poďakovania, úmysly. Aj tie naše.