Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017

Pápež František pútnikom na Jasnú Horu: Našou kráľovnou je nežná Matka

Vatikán/Poľsko 26. augusta – Pápež František dnes zaslal pútnikom na Jasnú Horu, kde vrcholia oslavy 300. výročia korunovácie Panny Márie Čenstochovskej, videoposolstvo. Svätý Otec si spomína na vlaňajšiu návštevu poľskej svätyne a na osobné stretnutie s „Čiernou Madonou“. Panna Mária je podľa jeho slov nielen Nebeskou kráľovnou, ale je predovšetkým našou Matkou.

Plné znenie posolstva pápeža Františka pútnikom do Čenstochovej:

 

 

„Drahí pútnici,

 

všetkých vás srdečne zdravím, predovšetkým vás, ktorí ste prešli taký kus cesty, aby ste dnes spoločne s drahými bratmi biskupmi a kňazmi dorazili do duchovnej metropoly tejto krajiny.

 

Ak Čenstochova leží v srdci Poľska, znamená to, že Poľsko má srdce matky; znamená to, že ku každému úderu srdca dochádza spoločne s tlkotom Božej Matky. Jej ste navyknutí zverovať všetko: minulosť, prítomnosť, budúcnosť, radosti a trápenia osobného života i toho vašej milovanej krajiny. Toto je veľmi krásne.  

 

A je pre mňa veľmi krásne pripomenúť si, že som tak vlani urobil s vami, keď som stál pod pohľadom Matky, keď som sa pozrel do očí Panny Márie, zverujúc jej srdcu to, čo bolo v tom mojom a vo vašom srdci. Uchovávam si živú spomienku plnú vďačnosti na tie momenty, radosť, že som aj ja mohol prísť ako pútnik osláviť – pod pohľadom Matky – 1050. výročie krstu Poľska.

 

Dnes sa stretávate pri ďalšej príležitosti milosti: pred 300 rokmi pápež dovolil položiť pápežské koruny na obraz Jasnohorskej Panny Márie, vašej kráľovnej. Je to veľká česť mať za Matku kráľovnú, tú istú kráľovnú anjelov a svätých, ktorá slávne kraľuje v nebi. Ešte väčšiu radosť však spôsobuje vedieť, že kráľovnou je Matka, milovať ako Matku tú, ktorú voláte Pani.

 

Tento svätý obraz vskutku ukazuje, že Mária nie je vzdialenou kráľovnou, ktorá sedí na tróne, ale Matkou, ktorá objíma Syna a spolu s ním všetkých nás, svoje deti. Je to skutočná Matka, s poznačenou tvárou. Matka, ktorá trpí, lebo si naozaj berie k srdcu problémy nášho života. Je to Matka, ktorá je nablízku, ktorá nás nikdy nestráca z pohľadu; je to nežná Matka, ktorá nás na ceste drží za ruku každý deň.

 

Želám vám, aby ste toto zakúsili počas slávnostného jubilea, ktoré slávite: nech sa stane príležitosťou, aby ste zakúsili, že nikto z vás nie je sirota; nikto z vás nie je v tomto svete opustenosti sirotou, lebo každý má nablízku Matku, neprekonateľnú kráľovnu nehy. Ona nás pozná a sprevádza nás svojim typicky materinským spôsobom: miernym a zároveň odvážnym, nikdy nie vtieravým a vždy vytrvalým v dobre; trpezlivým voči zlu a aktívnym v šírení svornosti.

 

Nech vám Panna Mária udelí milosť tešiť sa z toho spoločne ako rodina zídená okolo Matky. V tomto duchu cirkevného spoločenstva sa ešte mocnejšie modlím vychádzajúc z jedinečného puta, ktoré spája Poľsko s Petrovým nástupcom. Zo srdca vám udeľujem apoštolské požehnanie a všetkým vás láskavo prosím, aby ste sa za mňa modlili.    

 

Ďakujem.

 

Nech vás žehná Všemohúci Boh Otec, Syn i Duch Svätý.“