Poď na Roráty - obohatíš dušu!

Budem ráno vstávať s radosťou, nebudem lenivý(á), každodenné vstávanie obetujem za ..... (vzbuď si úmysel za koho obetuješ tento skutok), Mama Mária mi bude Sprievodkyňou na ceste za Pánom Ježišom, dobre sa pripravím na Božie Narodenie. Budem usilovný(á), každý večer sa s mojou rodinou pomodlím pri adventom venci jeden desiatok ruženca za moju rodinu.