Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“?

28. 11. 2016 Otázky:

1. Kde sa nachádza najdôležitejšia svätyňa v Poľsku?

 

2. Kto pomenoval čenstochovský vrch Jasná Hora?

 

3. Kto je najdôležitejším obyvateľom Jasnej Hory?

 

4. Kde je národná mariánska svätyňa Slovákov?

 

 

29. 11. 2016 Otázky:

1. Kto podľa legendy namaľoval obraz na Jasnej Hore?

 

 

2. Ako voláme ikony?

 

 

3. Kto priniesol tento obraz na Jasnú Horu?

 

 

30. 11. 2016 Otázky:

1. Aký druh ikony je podobizeň Panny Márie na Jasnej Hore?

 

 

2. Čo znamenajú dva prsty na Ježišovej dlani?

 

 

3. Čo drží Pán Ježiš v ľavej ruke?

 

1. 12. 2016 Otázky:

1. Ako znie celý názov rehole pavlínov?

 

 

2. Čo sa nachádza v erbe pavlínov?

 

 

3. Ako sa volajú skladby, ktoré sa hrajú v kaplnke Panny Márie?

 

 

4. V ktorých mestách pôsobia pavlíni na Slovensku?

 

 

2. 12. 2016 Otázky:

1. Čo sú ďakovné dary?

 

 

2. Z čoho boli vyrobené prvé dary?

 

 

3. Čo daroval Panne Márii pápež František?

 

 

 

3. 12. 2016 Otázky:

1. Odkiaľ pochádzajú jazvy na tvári Panny Márie Jasnohorskej?

 

 

2. Kto sa zaslúžil o opravu obrazu?

 

 

3. Čo je to svätokrádež?

 

 

5. 12. 2016 Otázky:

1.Vymenuj aspoň 3 poľských kráľov, ktorí putovali na Jasnú Horu.

 

 

2. Kto dal postaviť obranný múr okolo Jasnej Hory?

 

3. Ako sa volal arcibiskup pochádzajúci zo Slovenska, ktorý pomohol v bitke o Viedeň?

 

 

6. 12.   Otázky:

1. Čo je to zázrak?

 

 

2. Ako sa volá kniha, do ktorej sa zapisujú zázraky vyprosené na Jasnej Hore?

 

 

3. Kto okrem pavlínov písal o zázrakoch na Jasnej Hore?

 

 

4. Komu je zasvätený náš farský kostol vo Višňovom?

 

 

7. 12.   Otázky:

1. Ako sa volá román Henryka Sienkiewicza, v ktorom je opísaná obrana Jasnej Hory?

 

 

2. Ako sa volal predstavený kláštora, ktorý stál na obrane Jasnej Hory?

 

 

3. Kto bol poľským kráľom počas švédskej potopy?

 

 

4. Koľko ľudí bránilo Jasnú Horu, koľko bolo švédskych vojakov?

 

 

 

8. 12. Otázky:

1.Čo však znamená, že Panna Mária bola nepoškvrnene počatá?

 

 

2. Kto a kedy vyhlásil článok viery o Nepoškvrnenom Počatí Panny Márie?

 

 

 

3. Ako sa volá otec arcibiskup, ktorý aj dnes zasvätí naše hlavné mesto Bratislavu Panne Márii?

 

 

4. Kde sa Panna Mária predstavila pri svojom zjavení: „Ja som Nepoškvrnené počatie“.

 

 

9. 12. Otázky:

1. Ktorý kráľ vyhlásil Pannu Máriu za Kráľovnú Poľska?

 

 

2. V ktorom meste a kedy zložil svoj sľub, svoju prísahu?

 

 

3. Kedy slávia Poliaci sviatok Márie, Kráľovnej Poľska?

 

 

4. Ktorý veľký pútnický chrám je na Slovensku zasvätený Panne Márii Sedembolestnej – patrónke Slovenska?

 

 

5. Kedy slávime na Slovensku sviatok Panny Márie Sedembolestnej?

 

 

10. 12. Otázky:

1. Ktorý pápež posvätil prvé koruny Panny Márie Jasnohorskej?

 

 

2. Kedy sa uskutočnila korunovácia?

 

 

3. Kto požehnal súčasné koruny Panny Márie a aký nápis sa na nich nachádza?

 

 

4. Ako sa volá taký hriech, keď niekto siahne na nejaký posvätný predmet alebo miesto?

 

 

12. 12. Otázky:

1. Čo znamená, že Poľsko bolo okupované?

 

 

2. Kto a v ktorom diele napísal slová: “Svätá Panna, ktorá brániš jasnú Čenstochovú…”?

 

 

3. V čom spočíva sloboda?

 

 

4. Ktorý tajný biskup na Slovensku bol dušou národa?

 

 

13. 12. Otázky:

1. Ako sa volá modlitba, ktorú sa modlili 9 dní na Jasnej Hore pred Varšavskou bitkou?

 

 

2. Ako inak hovoríme Varšavskej bitke?

 

 

3. Aké kráľovské klenoty a od koho dostala Panna Mária na Jasnej Hore?

 

 

14. 12. Otázky:

1. Ako dlho ostali Nemci na Jasnej Hore počas vojny?

 

 

2. Kde pavlíni skryli zázračný obraz Panny Márie?

 

 

3. Aké pamiatky zanechali na Jasnej Hore tí, čo prežili vojnu?

 

 

15. 12. Otázky:

1. Odkiaľ putuje najdlhšia púť na Jasnú Horu?

 

 

 

2. Odkiaľ prichádza jedna z najstarších pútí?

 

 

3. Ako sa volá dielo Vladislava Reymonta, ktoré vzniklo počas varšavskej púte?

 

16. 12. Otázky:

1. Koho nevoľníkom sa chcel stať kardinál Štefan Wyszyński?

 

 

2. Čo umiestnil vo svojom erbe kardinál Stefan Wyszyński?

 

 

3. Kde a kedy napísal prímas Wyszyński sľuby poľského národa?

 

 

4. Kedy boli na Jasnej Hore obnovené sľuby Jána Kazimíra?

 

 

17. 12. Otázky:

1. Na základe čoho vznikol Jasnohorský apel?

 

 

2. Kto zložil slová apelu?

 

 

3. Kedy a prečo sa začali modliť apel na Jasnej Hore?

 

 

19. 12. Otázky:

1. Kde bol umiestnený „Úkon odovzdania Poľska do materinských rúk Márie”?

 

 

2. Akým spôsobom sa pripravovali na slávnosť tisíceho výročia prijatia kresťanstva v Poľsku?

 

 

3. Čo je to peregrinácia?

 

20. 12. Otázky:

1. Koľkokrát bol Ján Pavol II. na Jasnej Hore ako pápež?

 

 

2. Aký najcennejší ďakovný dar daroval Panne Márii pápež Ján Pavol II.?

 

 

3. Ktorí pápeži darovali Panne Márii na Jasnej Hore zlatú ružu?

 

 

21. 12. Otázky:

1. Kde sa nachádza najväčšia svätyňa Panny Márie Čenstochovskej v zahraničí a ako sa volá?

 

 

2. V ktorom roku sa konali Svetové dni mládeže v Čenstochovej?

 

 

3. Čo znamená „Regina Mundi”?

 

 

4. Vymenuj aspoň 5 mariánskych svätýň na Slovensku.

 

 

22. 12. Otázky:

1. Aké milosti a zázraky pre ľudí vyprosuje Panny Mária?

 

 

 

2. Čo je najväčším zázrakom počas každej Eucharistie?

 

 

3. Čo to znamená obrátiť sa?

 

 

4. Ako voláme chválospev Panny Márie, ktorým chváli u Alžbety Pána Boha?