Advent s KBS

23. 12.

Nevystielaj si príliš všelijaké umelohmotné vianočné jasličky. Urob radšej živý Betlehem zo svojho srdca, pohostinného a odvážneho vyznávať, kto sa práve rodí. Dnes Zachariášovi krok viery rozviazal jazyk: a on prehovoril, velebiac Boha.

22. 12.

Si natoľko unavený a znechutený, že sa už ničím nedokážeš nadchnúť? Mária ťa chce naučiť jasať! A to jasať v Bohu. V Pánovi a Spasiteľovi.

21. 12.

V Máriinej prítomnosti sa v Alžbete "zachvelo dieťa", čosi sa pohlo v jej najhlbšej identite. Ani ty neoľutuješ, ak Božiu Matku vpustíš do svojej trinástej komnaty. Veď je Prečistá. Odetá Slnkom.

20. 12.

"Služobnica"? To v moderných ušiach akosi škrípe... A predsa je práve Mária jedinou "Miss Univers", najmodernejšou ženou na svete. Lebo slúži - radostne, iniciatívne a túžobne. Vždy dokonale prítomná.

19. 12.

Vraj denne vyriekneme okolo 5000 slov. To sú zvuky, ale čo do obsahu sme často nemý, ako dnes Zachariáš. "Onemieš, lebo si neuveril" – povedal mu Archanjel. Pane, daj našim slovám nielen zvučnosť, ale najmä obsažnosť...

18. 12.

Ak si výbušný typ, zahľaď sa dnes na Jozefa. Dozvedá sa o Máriinom tehotenstve, no reaguje voči nej diskrétne. To ho otvára anjelovým slovám: "neboj sa prijať Máriu".

17. 12.

Ak chceš pána kaplána pochváliť za kázeň, maj na mysli, že on sám nie je svetlo, ale má byť čistým neviditeľným oknom, ktoré to pravé Svetlo iba prepúšťa. Vyprosuj kaplánovi orodovanie majstra pokory, Jána Krstiteľa.

16. 12.

 

To teda od Ježiša rozhodne nie je v duchu modernej reklamy - vopred prezrádzať svoje utrpenie... Ale jemu vôbec nejde o reklamu, jemu ide o pravdu. Ba – On je Pravda.

 

15. 12.

 

Vytáča ťa, keď niekto odporuje napriek najpresvedčivejším argumentom? To nie je problém v hlave, ale v skrytej vrstve úmyslov: nespokojnosť ako póza životného štýlu. Pre takých bol Ján posadnutý a Ježiš pažravec.

 

14. 12.

 

Počuť ušami je málo, treba rozumieť srdcom. Uši zachytia zvuk, srdce zmysel. Ježiš preto dnes v tomto zmysle volá: Kto má uši, nech počúva! 

 

13. 12.

 

Nie je to tak trochu nonsens: "jarmo príjemné a bremeno ľahké”? Nuž, Ježiš ti kríž z pliec nie vždy sníme. Ale vždy ti dá motiváciu niesť ho.

 

12. 12.

 

Mária je ženou komunikácie. Je vzorom komunikácie. Dnes vykročí k Alžbete a zdieľa jej to najkrajšie, čo má v srdci a pod srdcom. A Alžbeta jej dáva veľký lajk: si Matkou môjho Pána!

 

11. 12.

 

To je fakt čudné, že dnes zástup nevytvoril koridor, keď prinášali ochrnutého. Pozor na masové kresťanstvo: hlučné a neosobné môže byť s pocitom prevahy bezcitne uzavreté do seba.

 

10. 12.

 

Aj od teba závisí, či onen "hlas volajúceho na púšti" bude aj tento Advent kričať zbytočne, lebo na púšti niet ozveny. Zúrodni púšť svojho srdca, nech "hlbina hlbine sa ozýva".  

 

9. 12.

 

Veríš Ježišovi, že sa aj dnes, tu a teraz "priblížilo nebeské kráľovstvo”? Pozor, nie si divák, ale aktér: aj ty, celkom osobne nes lásku Kráľa, kamkoľvek ideš.

 

8. 12.

 

Máriino Nepoškvrnené počatie je reštartom dejín ľudskej civilizácie. Dáva novú šancu stať sa pokolením nového Adama: jej syna Ježiša. Adam zomrel, lebo neposlúchol. Ježiš zomrel, lebo vypotil a prelial výkupnú krv poslušnosti.

 

7. 12.

 

Kráčajúc do Betlehema si hľadaj pevnú pôdu pod nohami, lebo v piesku sa kráča ťažko a pomaly. Beztvará poddajnosť, politická korektnosť a všeobecná obľúbenosť – to všetko pripomína ten piesok, po ktorom sa ťažko kráča a celá stavba nášho života sa potom začína podobať až príliš na dnešný "dom postavený na piesku."

 

 

6. 12.

 

Raz do jednej rodiny omylom prišiel Mikuláš aj Santa. Ale deti si dokázali rýchlo vybrať: Santa je vymyslený, nemá za sebou príbeh a nosí čokoládu. Svätý Mikuláš existoval, má za sebou skutočný príbeh lásky a k čokoláde pribalí aj srdce.

 

5. 12.

 

Zvykneš niekedy Bohu len tak jednoducho poďakovať za to, že máš od neho dar viery? Skús sa preto veľmi pozorne započúvať do dnešných slov Majstra: "Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli...”

 

4. 12.

 

Máš doma peknú Bibliu? Takú peknú, že si ju až chrániš ukrytú v knižnici? Vyber ju, vezmi a čítaj. A povedz so stotníkom z dnešného evanjelia: "Pane, povedz iba slovo...”

 

3. 12.

Aj ty si si povzdychol "už zasa advent”? Aké zasa? Si o rok starší, skúsenejší, dúfajme, že čnostnejší, a tiež o rok bližšie k poslednému výdychu: preto je každý advent iný, nový. Majster z Nazareta tebe i mne dnes trikrát opakuje: "bdej!”, aby si to spozoroval.