Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12.

Pondelok - Prvý adventný týždeň

4. decembra 2017

 

Jozef z Dávidovho rodu

Kráľovský pôvod

 

- Srdečne vás pozdravujem v prvý deň našich rorátnych stretnutí. Ak ste pozorne počúvali pred chvíľou Božie slovo, a aj spievané slovo, určite ste počuli vetu zo Žalmu 122: “Zaradoval som sa, keď mi povedali: “Pôjdeme do domu Pánovho”.

 

Myslím si, že ideálne pristane k našim pocitom, k tomu, čo práve prežívame, na čo sme tak čakali. Niektorí už dokonca aj odpočítavali dni na toto stretnutie.

 

Otázka deťom:

- Aké obdobie slávi od včera cirkev?

(Advent)

 

Kňaz:

- Začali sme obdobie adventu, obdobie radostného očakávania a spoločne s adventom - naše rorátne sväté omše. Tešíme sa, že sme tu, že budeme spoločne bdieť a pripravovať sa na Narodenie Pána. Lebo na to máme advent, aby sme našli cestu k Pánu Ježišovi, aby sa On predovšetkým narodil v našich srdciach.

 

- Mnohí z vás dnes prišli s lampiónom, kahancom - je to krásny symbol svetla, milosti, ktorú Pán Ježiš priniesol ľudom. Jeho príchod rozsvietil temnoty hriechu.

 

- Preto na začiatku každej rorátnej svätej omše sú v našom kostole zhasnuté svetlá. V tme sa ligocú len vaše lampióny, kahance.

 

Otázka deťom:

- Kedy sa rozsvietili všetky svetlá v kostole?

(Keď sme spievali “Glória”, čiže “Sláva Bohu na výsostiach”)

 

Kňaz:

- Až keď sme zaspievali “Sláva Bohu na výsostiach”, kostol sa rozsvietil. V tomto hymnuse velebíme Boha za to, že nám zoslal svojho Syna, že spomedzi ľudí vybral pre neho Matku. Rorátna svätá omša je slúžená práve na počesť Božej Matky. A v advente len počas tejto svätej omše – rorátnej svätej omše – sa spieva hymnus “Sláva Bohu na výsostiach”. Nespieva sa dokonca ani v nedeľu, aby v plnej sile mohol zaznieť v deň Narodenia Pána.

 

Pri oltári máme aj špeciálny symbol pripomínajúci Máriu, ktorá očakáva narodenie svojho Syna, Ježiša Krista.

 

Otázka deťom:

- Ktorý symbol nám pri oltári pripomína Máriu, ktorá očakáva narodenie Ježiša?

(Svieca zdobená modrou alebo bielou stužkou)

 

Kňaz:

- Táto vyzdobená svieca svieti len na rorátnych svätých omšiach. Je to jeden z adventných symbolov. Máme ich omnoho viac. Sú tu, v kostole, a aj v našich domovoch. Dobre sa rozhliadnite a zajtra ich všetky vymenujete.

 

Poliaci majú veľké šťastie, že sa v ich krajine zachoval zvyk rorátnych svätých omší. A začiatky - predstavte si - siahajú až do … 13. storočia. Je ťažké si to predstaviť? Teraz máme 21. storočie, tak pred koľkými rokmi to bolo? Rýchlo porátajme…

Už takmer 800 rokov sa v Poľsku slávia rorátne sväté omše! Máloktorá krajina sa môže pochváliť takou tradíciou. Bolo to v období sv. Kingy a kniežaťa Boleslava Hanblivého. O tristo rokov neskôr chodil na Roráty aj kráľ Žigmund Starý, Žigmund Augustus, Kráľovná Bona, Anna Jegiellonka a ešte neskôr Marienka Sobieská, manželka kráľa Jána III. Sobieského. V Žigmundovskej kaplnke na Waweli v Krakove dokonca vznikla skupina spevákov, ktorých volali rorátisti. Spievali počas rorátnych svätých omší špeciálne piesne. Pred začiatkom rorátnej svätej omše podišiel k oltáru kráľ, postavil na strede oltára sviecu a po ňom, tiež so sviecami, prichádzali postupne: prímas, senátor, zeman, rytier, mešťan a chlap. Kňaz odoberal sviece a kládol otázku: “Si pripravený na Boží súd?” Každý odpovedal: “Som pripravený na Boží súd”.

To malo všetkým pripomenúť, že okrem tohto adventu pred Narodením Pána, ktorý sa práve začal, má každý svoj vlastný životný “advent”, ktorý sa skončí v hodinu smrti. Vtedy, keď sa stretneme s Pánom Ježišom.

Advent, ktorý sme včera začali a ktorým sa pripravujeme na sviatok Narodenia Pána, nám pripomína prvý “advent”.

 

 

História Rorátov na Slovensku a ich atmosféra:

 

Na Slovensku nie je taká bohatá história Rorátov. Na Roráty chodili počas adventu celé rodiny, a to spravidla každý deň. Ľudia vstávali za tmy, poobliekali sa do teplých šiat, lebo vonku už bola zima. Vzali si lampáše a často krát brodiac sa snehom a znášajúci štipľavý mráz, smerovali do kostola. Obraz otcov, ktorí robili cestičku v snehu nasledovaných deťmi a matkami, ktoré často niesli najmenšie deti na rukách, patrí k spomienkam mnohých ľudí aj na Slovensku. Niesli si so sebou lampáše so sviečkami, pretože vnútro kostola mohlo osvetľovať len toto svetlo. Obloky chrámu už bývali rozsvietené a hoci bolo iba šesť hodín ráno, boli vnútra kostolov plné ľudí všetkých vekových kategórií. Nechýbali ani deti, ktoré by možno rady sladko spali, ale dospelí ich brávali so sebou. Pri rorátnej sv. omši pribúdanie svetla, ktoré pri svitaní prenikalo do kostola, symbolizovalo približovanie druhého príchodu Krista.

 

Otázky deťom:

- Ako dlho trval “prvý“ advent?

(Od čias, keď prví ľudia, Adam a Eva, prvýkrát zhrešili, až po príchod Mesiáša, Pána Ježiša)

- Odkiaľ ľudia vedeli, že na svet príde Boží Syn a vykúpi ich z hriechu?

(Hovorili o tom proroci)

 

Kňaz:

- Prostredníctvom prorokov Boh prisľúbil príchod Mesiáša. Nebudem vám o tom podrobne rozprávať, ale napríklad prostredníctvom proroka Micheáša povedal takto (počúvajte pozorne!): A ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými mestami, z teba vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli a jeho pôvod je odpradávna, odo dní večnosti” (Mich 5,1).

 

Otázka deťom:

- Čo povedal prorok Micheáš?

(Že v Betleheme sa narodí Kráľ Izraela)

 

Kňaz:

- A odkiaľ vieme, že Kráľom Izraela je Pán Ježiš? Lebo Micheáš hovorí, že Kráľ, ktorý sa má narodiť, existuje od večnosti, a toto môžeme povedať len o Bohu. Predstavte si, Micheáš to hovoril takmer osem storočí, čiže 800 rokov pred narodením Pána Ježiša.

Iní proroci, medzi inými aj prorok Izaiáš, predpovedali dokonca aj to, v akej rodine príde na svet Mesiáš. Hovorili, že bude potomkom Dávida. A tak sa aj stalo, splnilo, lebo práve z Dávidovho rodu pochádzal pozemský pestún Pána Ježiša.

 

Otázka deťom:

- Ako sa volal pozemský pestún Pána Ježiša?

(Svätý Jozef)

 

Kňaz:

- Boh chcel, aby sa jeho Syn, Ježiš, narodil na zemi ako každý iný človek, a aby sa vychoval v rodine. Preto pre neho vybral pozemskú Matku, Máriu, ktorá porodila Pána Ježiša a vybral aj Jozefa, ktorý pochádzal z kráľovského Dávidovho rodu, aby sa staral o Ježiša a jeho Matku Máriu.

 

Istotne ste si už všimli, že na našej adventnej výzdobe je zobrazený svätý Jozef spolu so svojou manželkou Máriou a s Ježišom. Výzdobu dopĺňa nápis, heslo. Prečítajte ho, prosím.

 

Otázka deťom:

- Aký nápis sa nachádza na adventnej výzdobe?

(Strážca Pokladov)

 

Kňaz:

- Všimnite si, že slovo “Pokladov” je na výzdobe napísané veľkým písmenom. To preto, aby sa tým zvýraznilo, že nehovoríme o diamantoch, smaragdoch alebo rubínoch. Ale o najcennejších pokladoch… Možno už niektorí z vás vedia…. Ide o Božieho Syna a jeho Matku. Je to veľká zodpovednosť - byť strážcom TAKÝCH Pokladov. Nikdy predtým a ani nikdy potom na zemi už neboli takéto cenné Poklady. A práve o také Poklady sa mal postarať Jozef z Dávidovho rodu. A práve Jozef bude naším sprievodcom na adventnej ceste.

 

Práve to krásne vyšlo, že včera sa vo Svätyni sv. Jozefa v Kališi (Poľsko) začal Mimoriadny jubilejný rok. Ohlásil ho pápež František formou špeciálneho listu. Ešte sa k tomu vrátime.

 

Otázka deťom:

- Viete, kde sú na Slovensku kostoly zasvätené sv. Jozefovi?

(Čadca, Považská Bystrica – Podmanín, Prešov, Trnava, Levice, Zákamenné, Nová Dubnica, Krivá, Svit, Kolačno, Kúty, Beňadovo, Víťaz, Nesvady, Breznica)  

 

Kňaz:

- Viete, teraz by som chcel vás poprosiť, aby ste každý u seba doma našli vhodné miestečko na tento plagát s podobizňou sv. Jozefa a jeho rodiny. Zaveste ho tak, aby všetci videli, že je obdobie adventu, a vy každý deň prichádzate na Roráty. Od zajtra budete na plagát prilepovať ďalšie obrázky.

 

A ešte jedna úloha. Jozef pochádzal z kráľovského Dávidovho rodu. Opýtajte sa rodičov na váš pôvod, ako sa volali vaši starí rodičia a prastarí rodičia.

 

Otázky:

1. Ktoré symboly nám pripomínajú advent?

2. Prečo môžeme nazvať Jozefa strážcom najcennejších Pokladov?

3. Z akého rodu pochádzal sv. Jozef?

 

Úlohy:

1. Nájdi doma vhodné miesto a umiestni tam rorátny plagát.

2. Zisti, ako sa volali tvoji starí a prastarí rodičia.

3. Vymenuj niektoré kostoly na Slovensku, ktoré sú zasvätené sv. Jozefovi.

4. Na hlavnej stránke našej farnosti: www.visnove.fara.sk si vypočuj rorátnu pieseň o svätom Jozefovi a nauč sa ju.

 

 

Obrázok:

Rorátny plagát