Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12.

Streda

Prvý adventný týždeň

6. decembra 2017

Spomienka na sv. Mikuláša, biskupa

 

Správca Božieho tajomstva

Jozefa navštevuje anjel

 

Kňaz:

- Pán Boh nás obdaril krásnym dňom. Je to prvý darček, aký sme dnes dostali. Po prvé: otvorili sme oči, po druhé: vstali sme zdraví z postele, a po tretie: mohli sme vyjsť z domu, aby sme tu, v kostole, chválili Boha a spravili ďalší krok k Narodeniu Pána. Istotne si domyslíte, prečo hneď v úvode hovorím o darčekoch.

 

Otázka deťom:

- Kto má dnes sviatok?

(Biskup Mikuláš, patrón tohto nášho farského chrámu)

 

 

Kňaz:

- Dnes je deň, v ktorom si pripomíname dobrého biskupa Mikuláša, ktorý mal otvorené srdce pre najchudobnejších, pre všetkých, ktorí potrebovali pomoc. Ale musíme pamätať, že Ten, ktorý nás najviac obdarúva a to každučký deň, je Boh. On bol vzorom lásky pre svätého biskupa Mikuláša. Aj my sa môžeme naučiť pravej láske len od nášho Pána Boha. Boh od stvorenia sveta túžil dať ľuďom všetko len to najlepšie. Chcel, aby bol človek šťastný, aby nemusel trpieť a ani zomierať. Ale ľudia všetko pokazili, lebo chceli žiť podľa seba a nie podľa Boha.

 

Otázka deťom:

- Kedy sa človek postavil proti Bohu, odmietol jeho lásku? Kde to bolo? (V raji)

 

Kňaz:

- Na začiatku, keď človek dostal od Boha výnimočný dar života stráveného v raji s Bohom, človek ho odmietol. Povedal Bohu:

“NIE!

 

Kňaz:

- Vypočujte si, čo povedal vtedy Boh satanovi, po spáchaní hriechu prvými ľuďmi:

“Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu”. (Gn 3,15)

 

2. príbeh:

Mladší brat porozprával Jozefovi o smrti otca.

 

Rodinný klenot pochádzajúci od Dávida

 

KŇAZ číta zo Svätého Písma:

“Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.” (Mt 1,20)

 

Pieseň:

“Strážca Pokladov”

 

Otázky:

1. Kde a kedy prvýkrát Boh predpovedal príchod Mesiáša, Spasiteľa?

2. Ako sa volá krajina, v ktorej leží Nazaret?

3. Ako inak voláme prvé prisľúbenie z raja o príchode Spasiteľa na svet?

 

Úlohy:

1. Zisti na mape, kde sa nachádza Nazaret, zisti, koľko kilometrov je vzdialený od Betlehema.

2. S tými, ktorých dnes stretneš, sa podeľ s úsmevom, dobrým slovom, priateľským gestom. Proste, vykonaj dobrý skutok.

3. Na internetovej stránke našej farnosti www.visnove.fara.sk si vypočuj rorátnu pieseň a nauč sa ju.

 

Obrázok:

Anjel prichádza k Jozefovi vo sne