Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12.

Štvrtok

Prvý adventný týždeň

7. decembra 2017

Spomienka na sv. Ambróza

 

Ženích

Jozef manžel Márie

 

Kňaz:

Na začiatku si zaspievajme rorátnu pieseň. Ak ju ešte niekto veľmi dobre nevie, pripomínam vám, že si ju môžete vypočuť na našej stránke www.visnove.fara.sk

 

Pieseň:

“Strážca Pokladov”

 

Kňaz:

- Na konci druhej slohy sme spievali tieto slová:

„Tesár z Nazareta, muž bol ako treba.

Prosím ťa za otcov, stráž ich mocne z neba!“

Zopakujte, prosím:

„Tesár z Nazareta, muž bol ako treba.

Prosím ťa za otcov, stráž ich mocne z neba!“

 

Kto ešte pochádzal z Nazareta?

(Mária)

 

 

Prvé stretnutie Jozefa s Máriou.

 

Pozorne si vypočujte, čo sa onedlho po sobáši stalo Márii a Jozefovi. Evanjelista Lukáš píše o tom takto:

 

KŇAZ číta zo Svätého Písma:

 

“V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn.” (Lk 1,26-35)

 

Bežný život v izraelskej rodine.

 

 

“Svätý Jozef, Orodovník rodín,

zverujem ti svojich rodičov.

Priveď Ježiša do nášho domu,

vypros nám milosť lásky, porozumenia a pokoja. Amen”.

 

 

Otázky:

1. Kedy Boh poslal k Márii anjela Gabriela?

2. V ktorej modlitbe hovoríme slová anjela Gabriela, ktoré povedal Márii?

3. Kedy slávime sviatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie?

 

Úlohy:

1. Opýtaj sa rodičov na presný dátum ich svadby.

2. Pomodli sa dnes večer k sv. Jozefovi zvlášť za svojich rodičov.

3. Na stránke našej internetovej stránke vvv.visnove.fara.sk si vypočuj rorátnu pieseň a nauč sa ju.

 

Obrázok:

Zásnuby - Jozef manžel Márie