Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12.

Sobota

Prvý adventný týždeň

9. decembra 2017

 

Historický súpis ľudu

Putovanie do Betlehema

 

Otázky deťom:

-         Aký sme mali včera sviatok?

(Sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie)

 

-         Čo to znamená, že Mária bola počatá bez poškvrny?

(Znamená to, že sa narodila bez dedičného hriechu)

 

-         Kto z nás sa narodil bez dedičného hriechu?

(Nikto)

 

Otázka deťom:

-         Akú prosbu dávame každý deň do našich prosieb pri sv. omši?

(Spomíname mená tých, ktorí práve v ten deň boli u nás pokrstení)

 

-         Kto sa postaral o Božieho syna a o Jeho Matku?

(Svätý Jozef)

 

-         Ako sme pomenovali tohto svätého pestúna?

(Strážca Pokladov)

 

Pieseň:

“Strážca Pokladov”

 

Pozorne počúvajte, čo o ňom napísal sv. Lukáš v Evanjeliu.

 

KŇAZ číta zo Svätého Písma:

“V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave”. (Lk 2,1-5)

 

5. Nahrávka: Rozohvor Márie s Jozefom v dielni

 

Otázky:

1. Prečo Mária s Jozefom odišli z Nazaretu?

2. Koľko kilometrov musela Mária s Jozefom prejsť cestou do Betlehema?

3. Ako sa volá krajina, v ktorej leží Betlehem a v akej nadmorskej výške je položené toto mesto?

 

Úlohy:

1. Pomodli sa za svojich rodičov a krstných rodičov.

2. Pripomeň si dátum tvojho krstu a ak ho nevieš, opýtaj sa svojich rodičov.

 

Obrázok:

Súpis ľudu, putovanie do Betlehema