Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12.

Pondelok

Druhý adventný týždeň

11. decembra 2017

 

Narodenie Pána

Jozef ako prvý svedok narodenia Božieho Syna

 

Kňaz:

- Všetkých vás srdečne vítam. Prvý adventný týždeň máme už za sebou. Včerajšou nedeľou sme začali druhý adventný týždeň, čiže druhý týždeň príprav na Narodenie Pána. Dnes nám prorok Izaiáš povedal, že spása je už blízko, že prichádza samotný Boh, aby zachránil človeka.

 

Pieseň:

“Strážca Pokladov”

 

Kňaz:

- Cisár chcel vedieť, koľko ľudí žije v jeho krajine. A Jozef, poctivý muž, ktorý si ctil právo, si nevedel predstaviť, že by nevykonal cisársky rozkaz. Ale ako mohol nechať doma Máriu? Ale ona neváhala. Jeho žena chcela putovať s Jozefom do mesta, z ktorého pochádzal, čiže do Betlehema.

 

6. Nahrávka: Čo sa dialo v Betleheme po príchode Jozefa s Máriou

 

KŇAZ číta zo Svätého Písma:

“Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci”. (Lk 2,1-7)

 

Otázka deťom:

-         Kto prišiel za pastiermi?

(Anjel)

 

Kňaz:

- Veľmi sa naľakali. Ale anjel ich ukľudnil. Povedal im, aby sa nebáli, ale že sa majú tešiť, lebo “v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach…” (por. Lk 2,11-12)

 

A tak sa vybrali hľadať, aby sa presvedčili, či sa skutočne v Betleheme stalo to, o čom hovorila tá postava. A čo? Našli! Našli Máriu, Jozefa a Nemluvňa ležiace v jasliach. Presne tak, ako to povedal anjel.

Evanjelista ešte píše, že všetci sa začudovali, že prišli pastieri a že rozprávali o stretnutí s anjelom. Svätý Lukáš len dodáva, že “Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich” (Lk 2,19)

 

7. Nahrávka: Jozef Márii v Betleheme

 

Kňaz:

- Pomodlime sa dnes na príhovor Panny Márie a sv. Jozefa za všetky rodiny, ktoré teraz, v týchto dňoch očakávajú narodenie dieťaťa.

“Zdravas Mária…”

 

Otázky:

1. Kto sa prvý prišiel pokloniť narodenému Mesiášovi?

2. Podľa čoho mali pastieri spoznať, že sa narodil Mesiáš - Spasiteľ?

2. Kedy slávime sviatok Narodenia Pána?

 

Úlohy:

1. Poďakuj svojej mame za to, že žiješ.

2. Pomodli sa večer za novonarodené deti a ich rodičov.

 

Obrázok:

Jozef ako prvý svedok narodenia Božieho Syna