Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12.

Utorok

Druhý adventný týždeň

12. decembra 2017

 

Útek do Egypta

Jozef, ktorý ochraňuje Ježiša a Máriu

 

Kňaz:

- Vítam všetkých vytrvalcov rorátnych stretnutí, čiže vás všetkých. Treba byť statočným, aby sme mohli prekonávať všetky nástrahy, prekážky a ťažkosti, keď sa človek rozhoduje spraviť niečo dobré - napríklad vtedy, keď má ísť do kostola na Roráty. Aj sem chodia deti odvážne, smelé, nie lenivé.

 

Kňaz:

- Niekto by si mohol pomyslieť, že taký sv. Jozef určite nemal žiadne problémy. Keď bolo treba, všetko mu povedal anjel a šlo všetko veľmi hladko. A to nie je pravda! Z predchádzajúcich stretnutí vieme, že to tak nebolo.

 

KŇAZ číta zo Svätého Písma:

“Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.” (Mt 2,13)

 

Kňaz:

- Viete si to predstaviť? Vstaň, vezmi a utekaj - čiže bez prípravy musíš vyraziť na ďalekú a nebezpečnú cestu do cudziny. Ako to asi mohlo vyzerať?

 

8. Nahrávka: Čo sa deje v jaskyni pred útekom do Egypta

 

Kňaz:

A skutočne hneď vyrazili. Potvrdzuje to aj ďalší úryvok Evanjelia podľa sv. Matúša. Čítame v ňom o Jozefovi.

 

KŇAZ číta zo Svätého Písma:

“On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta.” (Mt 2,14)

 

Kňaz:

Boh sa aj k nám prihovára rôznymi spôsobmi, vyplnenie jeho vôle si vyžaduje dôveru a “vykročenie do tmy”.

Niečo podobné sa kedysi stalo podnikateľovi Turbittovi.

 

Jeho príbeh

 

Kňaz:

- Opäť pripomínam slová našej piesne:

„Tesár z Nazareta, muž bol ako treba.

Prosím ťa za otcov, stráž ich mocne z neba!“

Zopakujte, prosím:

„Tesár z Nazareta, muž bol ako treba.

Prosím ťa za otcov, stráž ich mocne z neba!“

 

Otázky:

1. Kto a v akých okolnostiach odovzdal Jozefovi správu o úteku?

2. Kam mala utekať Svätá Rodina?

3. Aký bol dôvod úteku?

 

Úlohy:

1. Popros večer sv. Jozefa (ak je to možné, aj s tvojim otcom), aby orodoval za vašu rodinu.

2. Zisti na mape, aká je vzdialenosť medzi Betlehemom a Egyptom.

3. Nájde v Evanjeliu podľa sv. Matúša úryvok, v ktorom sa hovorí Jozefovom úteku s malým Ježišom a Máriou.

 

Obrázok:

Útek Svätej Rodiny do Egypta - Jozef, ktorý ochraňuje Ježiša a Máriu