Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12.

Štvrtok

Druhý adventný týždeň

14. decembra 2017

 

Najsvätejšie meno

Jozef dáva meno Ježišovi

 

Kňaz:

- Srdečne vás vítam na desiatom rorátnom stretnutí. Zvlášť vítam všetky Márie. Sú medzi nami Márie? Zdvihnite ruky. A možno je tu aj nejaký Jozef? Vítam aj Jozefov. A všetkých Michalov. Sú tu takí? Vítam Júlie, Paulíny, Kamily, Marty, Vojtechov, Jankov a Markov.

 

Otázka deťom:

- Kto z vás nemá meno?

(…)

 

Otázka deťom:

- Kto dal meno Bohu?

(Nikto)

 

KŇAZ číta zo Svätého Písma:

- “Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.” (Mt 1,20-21)

 

Kňaz:

Sv. Pavol píše, že, je to meno nad každé iné meno. A “aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí”. (por. Filip. 2,9-10)

V Apoštolských listoch čítame, že “niet iného mena pod nebom, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení”. (Sk 4,12). Ďalej v Liste Rimanom apoštol píše, že “každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený”. (Rim 10,13)

 

10. Nahrávka: Ako pomáha sv. Jozef

 

Otázky:

1. Kto povedal sv. Jozefovi, že má dať Božiemu Synovi meno Ježiš?

2. Ako znie v Ježišovom originálnom jazyku meno Ježiš?

3. Čo znamená meno Ježiš?

 

Úlohy:

1. Vykonaj si svoje povinnosti bez reptania (môžeš si napríklad spraviť úlohy alebo upratať domácnosť). Predtým sa pomodli k sv. Jozefovi a popros ho o pomoc.

2. Zisti, kto je tvojím patrónom a čo znamená tvoje meno.

 

Obrázok:

Ježiš dáva meno Ježišovi