Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12.

Piatok

Druhý adventný týždeň

15. decembra 2017

 

Splnenie zvyku

Jozef obetuje Ježiša v chráme

 

Kňaz:

- Všetkých, ktorí ste dnes prišli na Roráty, srdečne vítam. Je to naše jedenáste stretnutie. Pripomeňte si, čo sme pred chvíľou počuli v dnešnom Evanjeliu. Pán Ježiš rozprával niečo o deťoch na trhu.

 

Otázka deťom:

- Pamätá si niekto z vás, čo tie deti rozprávali iným deťom?

(“Hrali sme vám, ale vy ste netancovali, nariekali sme, ale neplakali ste”)

 

Kňaz:

- Ježiš tu hovorí o večných nariekačoch, ľuďoch, ktorí sú večne so všetkým nespokojní.

 

Pomyslite si, čo by sa stalo, keby bol býval aj sv. Jozef taký? Mohol povedať: “Veď ja som z kráľovského rodu, nebudem vychovávať cudzie dieťa. Patrí mi pocta, odídem do Jeruzalema za kariérou. Ale možno aj do Ríma…”

Keby sa tak rozhodol, a keby aj spravil kariéru, kto by dnes o ňom počul?

Skutočnú kariéru robí ten, kto Bohu ďakuje za to, čo je a neplače nad tým, čo nemá. Ďakuje za domov, rodinu, školu, priateľov. Je to miesto, kde som, kde je dobre a odo mňa záleží, či bude lepšie alebo horšie.

 

KŇAZ číta zo Svätého Písma:

 

“Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky”. (Lk 2, 22-24)

 

11. Nahrávka: Ako Jozef plnil zákon

 

Kňaz:

- Mária s Jozefom nerozumeli všetkému. Evanjelista Lukáš píše, že “jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo.” (Lk 2,33)

 

KŇAZ číta zo Svätého Písma: “A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta. Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.” (Lk 2, 39-40)

 

Svätý Jozef takto konal: krok za krokom plnil Božiu vôľu - až splnil všetko.

 

Listy sv. Jozefovi

 

Otázky:

1. Prečo Mária s Jozef priniesli Ježiša do chrámu?

2. Čím rodičia “vykúpili” Ježiša?

3. Ako sa volal starý prorok, ktorého stretla Svätá rodina v chráme?

 

Úloha:

Dnes sa nehraj svoju obľúbenú hru, ale v tom čase sprav rodičom alebo súrodencom milé prekvapenie (môžeš vymyslieť aj niečo iné).

Nech je to tvoja obeta Bohu za to, čo ti dal (lebo všetko si dostal od Pána).

 

Obrázok:

Jozef a Mária obetujú Ježiša v chráme