Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12.

Pondelok

Tretí adventný týždeň

18. decembra 2017

 

Ježišov učiteľ

Jozef učí pracovitosti

 

Kňaz:

- Všetkých vytrvalých účastníkov našich Rorátov pekne vítam. Pred nami je posledný adventný týždeň. Vianoce sú už veľmi blízko. A my tento čas prežívame prípravou spolu so sv. Jozefom.

Dnešné Evanjelium nám hovorí práve o našom hrdinovi a jeho výnimočnom povolaní. Ten príbeh už poznáte, ale zopakujme si to v krátkosti. Zistíme, či ste pozorne počúvali Evanjelium. Svätý Matúš hovorí o istom dôležitom rozhodnutí Jozefa, ktoré sa udialo počas jednej tmavej noci.

 

Otázky deťom:

-         Prečo sa Jozef zľakol?

(Lebo sa dozvedel, že Mária čaká dieťa a necítil sa byť hodný pestúnom Božieho Syna)

 

-         Čo sa rozhodol Jozef urobiť?

(Chcel “prepustiť” Máriu, čiže sa s ňou rozísť a ujsť)

 

-         Kto navštívil Jozefa vo sne?

(Anjel)

 

-         Čo mu povedal?

(“Neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého”)

 

-         Ako sa Jozef rozhodol?

(Spravil to, o čo ho Boh skrze anjela žiadal - stal sa mužom Márie a pestúnom Ježiša)

 

Kňaz:

- Všetky naše rorátne stretnutia sú pokračovaním udalostí, ktoré sa začali v tú noc v Nazarete.

 

Spomíname si, že sv. Lukáš opísal príbeh o stratení a nájdení dvanásťročného Ježiša v chráme. Po tejto neľahkej rodinnej udalosti sa Ježiš “vrátil do Nazareta a bol im poslušný” (Lk 2,51). V Evanjeliu ďalej čítame, že “Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí”. (Lk 2, 52).

 

Máte tieto dve krátke vety, ktoré nám opisujú obyčajný život Svätej rodiny v Nazarete. Ale

 

Kňaz:

- Dom v Nazarete bol prvou a najdôležitejšou školou Ježiša.

 

Pre dospievajúceho chlapca je veľmi potrebný príklad otca. Chlapec potrebuje vzor silného a múdreho muža. Dospievajúci Ježiš našiel taký vzor vo sv. Jozefovi.

 

Kňaz:

- V Evanjeliu podľa sv. Marka máme priamo napísané, že Ježiš bol tesárom (Mk 6,3).

 

V roku 1955 pápež Pius XII. dokonca ustanovil sviatok sv. Jozefa Robotníka (alebo Remeselníka). Oslavujeme ho každý rok 1. mája. Tento sviatok pripomína všetkým pracovníkom, že vo sv. Jozefovi majú vzor poctivej práce a silného patróna.

 

13. Nahrávka: Príbeh ženy, ktorá prosila o pomoc svätého Jozefa

 

Kňaz:

- Veríme, že sv. Jozef môže aj nám pomôcť z neba. Preto môžeme, tak ako táto pani, napísať list s prosbou o potrebné dary pre nás.

 

Otázky:

1. Ktorý pápež vyhlásil sviatok Jozefa Robotníka?

2. Kedy slávime tento sviatok?

3. Ktorý evanjelista priamo píše, že Ježiš bol tesárom?

 

Úlohy:

1. Zisti, kde pracujú tvoji rodičia, v čom spočíva ich práca a komu tým slúžia.

2. Porozmýšľaj, akú profesiu/prácu by si chcel vykonávať a prečo práve takú.

3. Pomodli sa k sv. Jozefovi za ľudí bez práce.

4. Navštív v Čadci so svojimi rodičmi kostol sv. Jozefa Robotníka/ten je najbližšie/Choď sa pomodliť.

 

Obrázok:

Jozef - učiteľ pracovitosti