Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12.

Utorok

Tretí adventný týždeň

19. decembra 2017

 

Strach o rodinu

Jozef učí modliť sa

 

Kňaz:

- Millé deti, všetci prítomní, som si istý, že keď sa na nás z neba pozerá sv. Jozef, teší sa spolu s vami.

Spomínate si, že Jozefovi sa niekoľkokrát zjavil v noci anjel. Raz mu prikázal prijať manželku Máriu, inokedy - utekať pred Herodesom do Egypta a potom sa vrátiť. Jozef s Bohom nediskutoval, len vyplnil jeho príkazy. Vy ste konali podobne.

Keď vám dnes otec alebo mama povedali: “Miláčik, je čas ísť na Roráty, ideme” - čo ste spravili? Prišli ste do kostola.

Všimnite si, že sv. Jozef nás učí, aké dôležité je počúvať Boha, ale počúvať aj rodičov, učiteľov a vychovávateľov. Na začiatku zistíme, ako počúvate. Malé opakovanie včerajšieho rorátneho stretnutia.

 

Otázky deťom:

-  Kto vás naučil prvú modlitbu?

(Mama, rodičia)

 

 

Kňaz:

- Jozef a Mária patrili do Bohom vyvoleného národa. Boli Židmi a od dávnych čias si uctievali Boha, Stvoriteľa celého sveta. Pamätali, že on im zjavil svoje meno - JAHVE - a vyviedol ich predkov z egyptského zajatia.

Židia očakávali Mesiáša, čiže toho, ktorý prinesie spásu všetkým ľuďom. Jozef bol zbožný človek, spravodlivý, čiže verný tradícii svojho národa. Snažil sa plniť zákon, ktorý dal Mojžiš Izraelitom. Chodieval do synagógy, čiže na miesto, kde sa Židia modlili a počúvali Božie slovo. A určite spoločne s Máriou učil malého Ježiša modliť sa v súlade s tradíciou ich národa.

 

KŇAZ číta Žalm 71:

 

“Buď mi ochrannou skalou a opevneným hradom na moju záchranu; veď ty si moja opora a moje útočište.

Bože môj, vytrhni ma z ruky hriešnika, z ruky svojvoľníka a ničomníka.

Lebo ja, Pane, túžim za tebou, ty, Pane, si moja nádej od mojej mladosti. Od matkinho lona mám v tebe oporu, od života matky si mojím ochrancom; tebe vždy patrí môj chválospev”.

 

Kňaz:

- Je dobré naučiť sa modlitby žalmov.

 

14. Nahrávka: Ježišova modlitba, ktorú počul Jozef

Modlí sa môj ocko? Ako sa modlí? Koľko sa modlí? Za koho sa modlí?

 

Otázka:

1. Ako sa volá šál (šatka), ktorú si Židia nakladajú na hlavu alebo ramená počas modlitby?

2. Koľko žalmov je v Biblii?

3. Koľko slov vypovedal vo Svätom Písme sv. Jozef?

 

Úlohy:

1. Skús nájsť na internete fotografie modliacich sa Židov.

2. Poďakuj sa rodičom za to, že ťa naučili prvú modlitbu.

3. Nájdi vo Svätom Písme Knihu Žalmov, vyber si jeden a pomodli sa ho.

 

Obrázok:

Jozef s Ježišom nad zvitkom