Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12.

Streda

Tretí adventný týždeň

20. decembra 2017

 

Mária a Ježiš pri svojom ochrancovi

Jozef patrón dobrej smrti

 

Kňaz:

- Pochválený buď Ježiš Kristus. Milé deti, rodičia, všetci: som rád, že ste dnes na rorátnej svätej omši. Do kostola prichádzame práve preto, aby sme chválili meno Pána Ježiša. Dúfam, že aj Pán Ježiš vás pochváli za vytrvalosť.

Včera sme rozprávali o tom, že sv. Jozef na stránkach Evanjelia nehovorí ani jedno slovo a preto je vzorom počúvania, najmä počúvania Pána Boha.

A vy ste dnes pozorne počúvali dnešné Evanjelium? Vyskúšame?

 

Otázky deťom:

-         Akú scénu nám dnes predstavuje Evanjelium?

(Zvestovanie)

 

-         Akú dala Mária odpoveď anjelovi Gabrielovi?

(Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova)

 

-         Čo nám dnešné Evanjelium hovorí o Jozefovi?

(Že pochádzal z Dávidovho rodu, a Mária s ním bola zasnúbená)

 

Kňaz:

- Evanjelium nám pripomína udalosť, o ktorej sme rozprávali na samom začiatku našich Rorátov. V priebehu našich Rorátov sme si pripomenuli celé dejiny sv. Jozefa, Máriinho manžela, pozemského otca Pána Ježiša (pred židovským zákonom).

Istotne si spomínate, že Jozef - podobne ako Mária - mal tiež svoje zvestovanie, tiež dostal od Boha úlohu na splnenie. Na začiatku nebolo pre neho ľahké prijať túto úlohu.

Pripomeňme si, ako to bolo s Jozefovým zvestovaním.

 

Otázky deťom:

-         Ako zareagoval Jozef, keď sa dozvedel, že Mária čaká dieťa?

(Zľakol sa a chcel ju prepustiť)

 

-         Prečo zmenil rozhodnutie?

(V noci prišiel k nemu anjel a všetko mu vysvetlil a poprosil ho, aby prijal Máriu k sebe)

 

-         Ako si Jozef splnil túto úlohu?

(Bol dobrým mužom Márii a pozemským otcom pre Ježiša)

 

Pieseň:

“Strážca Pokladov”

 

Kňaz:

- Jozef splnil svoju úlohu, ktorú mu zveril Boh. Odpovedal na Božie pozvanie. Dnes by som vám chcel porozprávať o jeho smrti.

 

15. Nahrávka: Príbeh o smrti svätého Jozefa

 

Umrie Jozef i Mária, ale ich smrť nie je smrťou, ale večným životom.

 

Kňaz:

Dnes, pred Vianocami nikto z nás nemyslí na smrť, ale smrť je súčasťou života a sv. Jozef je patrónom dobrej smrti.

 

Poprosme teda sv. Jozefa o dobrú smrť.

 

Modlitba k sv. Jozefovi

 

“Svätý Jozef, patrón umierajúcich, Ty si blažene umrel v náručí Ježiša a Márie. Prosím Ťa s detinskou dôverou, stoj pri mne v hodine smrti a vypros mi svojím orodovaním dokonalú ľútosť nad hriechmi a dôveru v Božie milosrdenstvo, aby som na chvíľku smrti čakal s vierou a dôverou v srdci, smrť prijal vďačne z lásky k Bohu a dušu vrátil Stvoriteľovi volajúc na pomoc mená Ježiš, Mária a Jozef. Amen.”

 

Otázky:

1. V ktorom meste zomrel sv. Jozef?

2. Kto bol pravdepodobne pri Jozefovom umieraní?

3. Prečo je sv. Jozef patrónom dobrej smrti?

 

Úlohy:

1. Pomodli sa k sv. Jozefovi za dobrú smrť.

2. Spoločne s rodinou sa pomodlite k sv. Jozefovi za dobrú smrť pre tých, ktorí zomrú v najbližšom čase.

3. Napíš list sv. Jozefovi a prines ho do kostola, ak si tak ešte neurobil.

 

Obrázok:

Jozef umiera v prítomnosti Márie a Ježiša.