Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12.

Piatok

Tretí adventný týždeň

22. decembra 2017

 

Patrón cirkvi

Jozef ako ochranca a obhajca veriacich

 

Kňaz:

- Pochválený buď, Ježiš Kristus! Srdečne pozdravujem všetkých zúčastnených na dnešnej predposlednej adventnej rorátnej svätej omši. Pomaly prichádzame do cieľa. Betlehemská hviezda svieti čoraz jasnejšie.

V našich srdciach - dúfam - je už pripravené miesto pre Pána Ježiša, lebo to je predsa najdôležitejšie. Prípravy, upratovanie, výzdoba domovov, svojej izbičky, osvetlenie záhrad a ulíc mesta - to všetko je krásne a dobré, ale nemôže to byť dôležitejšie ako príprava vlastného srdca. Nemalo by žiaden význam ozdobenie hoci aj celého sveta, keby sme zabudli, prečo to robíme.

Dnes ideme poslednýkrát do školy. Nielen preto, že je piatok, ale predovšetkým preto, že Vianoce sú predo dvermi… Všetci sa veľmi tešíme. Dokonca aj pred Evanjeliom sme opakovali refrén: “Celým srdcom sa radujem v Pánovi”

Včera sme počuli, že Mária sa vybrala k svojej príbuznej, ktorá bývala neďaleko Jeruzalema. Bola to náročná cesta. Z Nazareta je to viac ako 150 km, takže sa môžeme domnievať, že putovala asi 4 alebo 5 dní.

 

Otázka deťom:

-         Ako sa volala príbuzná, ktorú navštívila Mária?

(Alžbeta)

 

Kňaz:

- Alžbeta a jej muž Zachariáš nemali deti a mysleli si, že to tak už ostane. Ale Boh jej požehnal a hneď, ako sa Mária dozvedela, že Alžbeta čaká dieťa, vybrala sa navštíviť ju. Chcela jej pomôcť a pri tej príležitosti sa podeliť o svoju radosť. Chcela Alžbete povedať, že tiež čaká dieťa. Ale čo sa stalo? Keď Mária prekročila prah jej domu, Alžbeta - na jej prekvapenie - ju privítala slovami: “Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?”

Čo na to Panna Mária? Vypočujte si ešte raz úryvok dnešného Evanjelia.

 

KŇAZ číta zo Svätého Písma:

 

Velebí moja duša Pána

a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi,

lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.

Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,

lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,

a sväté je jeho meno

a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie

s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena,

rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.

Mocnárov zosadil z trónov

a povýšil ponížených.

Hladných nakŕmil dobrotami

a bohatých prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka,

lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,

ako sľúbil našim otcom,

Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. (Lk 1,46-49)

 

 

Pieseň:

“Strážca Pokladov”

 

Kňaz:

Na väčšiu chválu a česť sv. Jozefa sa začali stavať kaplnky, kostoly a organizovali sa špeciálne bohoslužby. Strážcovi Svätej rodiny sú zasvätené kostoly aj univerzity. Je patrónom aj niektorých miest a dokonca krajín. Napríklad sv. Jozef je hlavným patrónom Mexika už takmer päťsto rokov. O sto rokov neskôr mu zasvätili aj Kanadu, neskôr Čechy a Peru, kde ho nazývajú Obranca pokoja. Nebudem menovať ďalšie krajiny, ale je ich skutočne dosť. Kto môže, nech pátra na internete. Určite tam tieto informácie objaví.

 

“Neexistuje nikto, kto by bol vhodnejší na splnenie tejto úlohy, než sv. Jozef” - stálo v listoch, ktoré pápež Pius IX. dostával od biskupov a veriacich z celého svet. Bolo ich viac ako päťsto.

 

 

Otázka deťom:

-         Aký sviatok slávime 8. decembra?

(Nepoškvrnené Počatie Panny Márie)

 

 

17. Nahrávka: Prečo je sv. Jozef patrónom Cirkvi

 

Zvláštny dôvod, prečo je sv. Jozef ochrancom cirkvi a prečo cirkev tak veľa očakáva od jeho ochrany, spočíva v tom, že bol manželom Márie a otcom Ježiša Krista (…)

Jozef bol pravým a prirodzeným strážcom, ochrancom a obhajcom Svätej rodiny (…)

Preto je správne a hodné, aby sv. Jozef svojou nebeskou mocou strážil a bránil Kristovu cirkev, ako kedysi ochraňoval nazaretskú rodinu, keď to najviac potrebovali.

 

 

Ešte by som rád na záver niečo pripomenul. Asi nestihli všetci z vás napísať list sv. Jozefovi. Vyzývam vás, aby ste mu pošepkali hoci len jedno slovko. Určite každý z nás má nejakú záležitosť, ktorú môže zveriť tomuto svätému. Zajtra je posledná možnosť na prinesenie listu a ponechanie ho tu, pred oltárom. Potom budú listy odoslané ďalej, sv. Jozefovi. Podrobnosti vám porozprávam zajtra.

 

Otázky:

1. Prečo bol sv. Jozef zvolený za patróna cirkvi?

2. Kto a kedy vyhlásil sv. Jozefa za patróna cirkvi?

3. Vymenuj aspoň tri krajiny, ktoré si vybrali sv. Jozefa za svojho patróna.

 

Úlohy:

1. Nájdi Litánie k sv. Jozefovi a spoločne s rodinou sa ich pomodlite.

2. Napíš list sv. Jozefovi a prines ho do kostola, ak si tak ešte nespravil.

3. Doplň rorátny plagát a prines ho zajtra na Roráty.

 

Obrázok:

Jozef ako ochranca a obhajca cirkvi