Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí

Strážca POKLADOV

Odpovede na otázky

Roráty 2017 so svätým Jozefom

 

Formát.pdf je tu: Klikni sem

Ani hrdza, ani kaz nezničí nám poklad náš!

Buďme nebom bohatí, ako Jozef – buď aj ty!

 

Tesár z Nazareta, muž bol ako treba.

Prosím ťa za otcov, stráž ich mocne z neba!

 

 

 

4. 12. Otázky:

1. Ktoré symboly nám pripomínajú advent?

 

 

 

2. Prečo môžeme nazvať Jozefa strážcom najcennejších Pokladov?

 

 

 

3. Z akého rodu pochádzal sv. Jozef?

 

 

 

5.12. Otázky:

1.Ako sa volal Jozefov predok, ktorého spomína prorok Izaiáš?

 

 

 

2.Ktorí Evanjelisti napísali, že Jozef pochádzal z Dávidovho rodu?

 

 

 

3.Ako pracoval Jozef?

 

 

 

 

6.12.   Otázky:

1.Kde a kedy prvýkrát Boh predpovedal príchod Mesiáša, Spasiteľa?

 

 

 

2.Ako sa volá krajina, v ktorej leží Nazaret?

 

 

 

 

3.Ako inak voláme prvé prisľúbenie z raja o príchode Spasiteľa na svet?

 

 

 

 

7.12.   Otázky:

1. Kedy Boh poslal k Márii anjela Gabriela?

 

 

 

2. V ktorej modlitbe hovoríme slová anjela Gabriela, ktoré povedal Márii?

 

 

 

3. Kedy slávime sviatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie?

 

 

 

8.12.   Otázky

1. Kedy bol vyhlásený Jozef za patróna Cirkvi?

 

 

 

2. Aký sviatok slávime 8. decembra?

 

 

 

3. Prečo oslavujeme Nepoškvrnené Počatie Panny Márie?

 

 

                                                                                                      

9.12.   Otázky

1. Prečo Mária s Jozefom odišli z Nazaretu?

 

 

2. Koľko kilometrov musela Mária s Jozefom prejsť cestou do Betlehema?

 

 

3. Ako sa volá krajina, v ktorej leží Betlehem a v akej nadmorskej výške je položené toto mesto?

 

 

11.12.   Otázky:

1.Kto sa prvý prišiel pokloniť narodenému Mesiášovi?

 

 

 

2.Podľa čoho mali pastieri spoznať, že sa narodil Mesiáš - Spasiteľ?

 

 

 

3.Kedy slávime sviatok Narodenia Pána?

 

 

 

12.12.   Otázky:

1.Kto a v akých okolnostiach odovzdal Jozefovi správu o úteku?

 

 

 

2.Kam mala utekať Svätá Rodina?

 

 

 

3.Aký bol dôvod úteku?

 

 

 

13.12.   Otázky:

1.Ako sa začína pesnička, ktorej slová sú: “Ty pestún Kristov s ochranou istou, vypočuj prosíme, náš vrúcny hlas, pod tvoju ochranu ráč prijať nás? (K tebe prichádzame – JKS 419) Poliaci majú v piesni Šťastný, kto má Jozefa za svojho patróna – slová „nech sa ničoho nebojí, keď svätý Jozef pri ňom stojí”.

 

 

 

2.Ako sa volá štát v Amerike, v ktorom loretánske sestry prosili sv. Jozefa o pomoc pri stavbe schodov v kostolíku?

 

 

 

14.12.   Otázky:

1.Kto povedal sv. Jozefovi, že má dať Božiemu Synovi meno Ježiš?

 

 

2.Ako znie v Ježišovom originálnom jazyku meno Ježiš?

 

 

 

3.Čo znamená meno Ježiš?

 

 

 

15.12.   Otázky:

1.Prečo Mária s Jozef priniesli Ježiša do chrámu?

 

 

 

2.Čím rodičia “vykúpili” Ježiša?

 

 

 

3.Ako sa volal starý prorok, ktorého stretla Svätá rodina v chráme?

 

 

 

 

16.12.   Otázky:

1. Koľko rokov mal Ježiš, keď prišiel s rodičmi do Jeruzalema?

 

 

2. Čo povedal Ježiš Márii a Jozefovi, keď ho našli v chráme?                

 

 

3. Ktoré Božie prikázanie nám hovorí o úcte a láske k rodičom?

 

 

18.12.   Otázky:

1.Ktorý pápež vyhlásil sviatok Jozefa Robotníka?

 

 

 

2.Kedy slávime tento sviatok?

 

 

 

3.Ktorý evanjelista priamo píše, že Ježiš bol tesárom?

 

 

 

19.12.   Otázky:

1.Ako sa volá šál (šatka), ktorú si Židia nakladajú na hlavu alebo ramená počas modlitby?

 

 

2.Koľko žalmov je v Biblii?

 

 

 

3.Koľko slov vypovedal vo Svätom Písme sv. Jozef?

 

 

 

20.12.   Otázky:

1.V ktorom meste zomrel sv. Jozef?

 

 

 

2.Kto bol pravdepodobne pri Jozefovom umieraní?

 

 

 

 

3.Prečo je sv. Jozef patrónom dobrej smrti?

 

 

 

21.12.   Otázky:

1.Ako voláme svätého v nebi, ktorý oroduje za nás v nebi?

 

 

 

2.Ako sa volal koncentračný tábor, v ktorom boli väznení kňazi, ktorí sa zverili do ochrany sv. Jozefa?

 

 

 

3.Aký sľub dali sv. Jozefovi?

 

 

 

 

22.12.   Otázky:

1.Prečo bol sv. Jozef zvolený za patróna cirkvi?

 

 

 

2.Kto a kedy vyhlásil sv. Jozefa za patróna cirkvi?

 

 

 

3.Vymenuj aspoň tri krajiny, ktoré si vybrali sv. Jozefa za svojho patróna.