Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Boh je naše útočište a pevnosť Napísal: Super User 47709
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 1086
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 739
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 790
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 943
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 997
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 880
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 1161
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 937
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 98470
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 94622
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 787
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 101706
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 94531
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 88955
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 85471
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 899
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 1085
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 1330
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 1092
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 993
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 1116
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 1063
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 1045
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 949
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 802
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 926
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 992
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 787
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 884
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 1023
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 834
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 954
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 919
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 994
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 662
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 1022
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 4172
Advent s KBS Napísal: Super User 6764
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 8521
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 9227
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 8756
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 12440
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 1020
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 1006
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 28014
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 834
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 1012
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 804
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1554
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 963
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 1052
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 1024
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 1235
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 981
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 1142
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 1150
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 1213
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 1355
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 1118
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 1333
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 1298
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1514
Roráty 2016 Napísal: Super User 1860
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 1161
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1416
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 1097
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 1131
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 1979
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 1211
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1414
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 1058
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 961
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 1023
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 1094
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 1030
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 1060
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 1045
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 980
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1895
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 901
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1770
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 3081
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 2606
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1506
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 1082
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 1081
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 1189
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 1276
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 1033
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1601
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3899
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 2347
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1522
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 1281
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 1516
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1396
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1456
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 1201
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 1334
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 1328
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1745
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1624
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1834
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1929
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 2105
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1888
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2595
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 1205
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3720
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1863
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1809
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2612
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1779
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1834
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1904
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1446
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1580
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 1270
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1368
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1527
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1390
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1297
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1619
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1547
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1442
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1532
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1582
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1677
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1507
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1709
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 1255
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1179
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1401
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1776
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1336
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1488
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1702
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2873
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1842
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1705
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 2014
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 6370
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2371
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1719
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1650
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2502
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1519
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2806
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1538
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1750
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1399
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1437
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1674
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1453
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1408
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1705
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1682
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1551
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1375
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 2429
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1676
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 3099
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1502
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1791
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1714
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1917
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 2116
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 1995
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1357
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 2149
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 2225
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 2179
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2884
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 2218
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 2331
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1841
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 2109
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 3411
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 2010
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2427
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 2047
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1463
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1866
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2419
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1966
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1907
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1957
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2964
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1692
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 2008
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1932
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 2030
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1882
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 1980
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2408
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1786
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1545
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1687
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1675
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2707
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 2133
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2581
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1900
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 4192
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1711
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1955
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1441
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 2193
List do Katowíc Napísal: Administrator 2772
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1832
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1567
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 3177
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1794
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1860
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 3213
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1903
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 2156
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 2022
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1829
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1429
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1685
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2806
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1906
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 2282
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 2246
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 2376
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1925
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 2216
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1892
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1933
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 3246
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2709
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1585
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1529
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1608
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1565
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1577
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1592
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1685
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 3403
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 3731
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1587
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 2092
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1926
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3628
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2688
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 2074
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1713
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1612
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1797
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1828
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1532
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1465
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1766
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 2155
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1805
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1934
Odpovede Napísal: Administrator 4408
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1464
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 2279
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2869
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 2129
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1703
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1872
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1792
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 2069
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 2043
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2463
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1945
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 2192
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1776
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2933
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 5117
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 6161
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 9573
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4853
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 3153
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 2149
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 5225
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2512
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 3095
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 6080
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1974
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 13057
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 5014
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2555
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1751
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1517
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1917
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1889
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2486
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1946
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 2069
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1771
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1761
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1627
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1672
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 2325
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1917
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 2065
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 2110
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 2181
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1761
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1613
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1695
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1419
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1487
23. december - roráty Napísal: Administrator 2637
22. december - roráty Napísal: Administrator 1451
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 2252
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 7680
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 2030
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 2340
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1778
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1555
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1546
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1539
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1585
10. decembra Napísal: Administrator 1534
9. decembra Napísal: Administrator 1623
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1903
7. decembra Napísal: Administrator 1682
5. december Napísal: Administrator 1974
4. december Napísal: Administrator 1369
3. december Napísal: Administrator 1560
2. december Napísal: Administrator 1620
1. december Napísal: Administrator 1692
30. november Napísal: Administrator 1728
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 89102
Farský úrad Napísal: Administrator 42563
Bohoslužby Napísal: Administrator 52692
26. NEDEĽA Napísal: Administrator 207220
História pútnického miesta Napísal: Administrator 22190
Adorácie Napísal: Administrator 19120
Domov Napísal: Administrator 156464