Roráty 2017- Strážca pokladov

Roráty 2017 budú o sv. Jozefovi. Vychádzajú z vyjadrenia sv. Jana Pavla Veľkého v Redemptoris custos o tom, že sv. Jozefovi zveril Pán Boh stráž nad svojimi najcennejšími pokladmi. Aj v tomto roku nám materiály sprostredkovala redakcia Malego Gošča z Katovíc, za čo jej veľmi ďakujeme. Začíname v PONDELOK 4. decembra 2017 ráno o 6,35 hod. vo farskom kostole vo Višňovom. Téma: "STRÁŽCA POKLADOV“. V pondelok ráno 4. 12. každé dieťa dostane plagát, na ktorý si bude celý adventný čas pridávať ďalšie obrázky. Opäť pôjdeme do tmavého kostola s našimi krásnymi adventnými lampášikmi, ktoré bude niesť každé dieťa. Skúsme priniesť nejakú obetu počas adventu – aj to, že budeme ráno vstávať na Roráty. Pozývam deti odvážne a silné, nie lenivé. Už teraz vás pozývam - plánujte čas, aby ste nechýbali....