Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Boh je naše útočište a pevnosť Napísal: Super User 23147
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 997
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 671
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 721
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 882
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 912
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 820
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 1093
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 862
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 78092
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 77121
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 722
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 83083
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 79227
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 74815
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 71483
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 837
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 1023
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 1241
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 1025
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 933
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 1047
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 991
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 969
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 871
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 730
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 866
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 922
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 720
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 815
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 946
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 782
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 885
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 853
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 928
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 590
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 954
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 4028
Advent s KBS Napísal: Super User 6514
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 8250
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 8826
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 8494
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 12089
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 953
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 956
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 27490
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 779
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 953
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 743
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1477
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 891
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 996
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 975
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 1156
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 924
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 1066
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 1078
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 1141
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 1261
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 1050
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 1274
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 1235
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1436
Roráty 2016 Napísal: Super User 1785
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 1101
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1352
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 1040
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 1069
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 1826
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 1141
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1324
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 991
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 902
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 957
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 1035
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 975
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 998
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 981
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 908
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1801
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 835
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1693
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 2979
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 2487
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1446
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 1006
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 1026
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 1124
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 1212
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 968
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1529
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3819
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 2255
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1451
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 1195
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 1403
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1316
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1384
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 1134
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 1262
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 1263
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1670
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1542
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1689
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1829
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 1992
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1805
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2504
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 1122
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3551
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1804
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1741
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2538
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1701
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1772
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1826
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1370
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1521
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 1200
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1306
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1470
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1322
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1224
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1561
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1479
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1377
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1471
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1499
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1621
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1442
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1642
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 1200
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1118
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1347
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1714
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1291
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1426
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1642
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2796
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1778
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1640
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 1929
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 6265
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2310
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1659
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1580
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2435
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1461
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2720
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1476
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1693
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1344
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1376
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1602
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1389
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1346
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1643
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1611
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1496
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1312
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 2361
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1597
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 3041
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1439
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1724
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1651
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1861
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 2054
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 1934
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1290
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 2078
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 2155
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 2121
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2804
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 2157
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 2251
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1780
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 2044
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 3334
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 1933
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2368
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1983
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1395
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1810
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2349
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1912
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1847
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1896
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2890
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1635
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 1936
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1869
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 1931
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1811
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 1916
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2329
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1712
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1474
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1625
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1617
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2577
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 2070
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2498
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1837
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 4114
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1651
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1897
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1383
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 2121
List do Katowíc Napísal: Administrator 2703
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1776
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1504
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 3098
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1741
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1797
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 3145
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1846
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 2088
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 1953
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1767
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1374
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1635
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2745
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1823
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 2227
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 2167
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 2302
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1850
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 2161
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1832
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1879
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 3159
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2641
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1527
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1474
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1549
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1512
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1516
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1537
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1624
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 3329
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 3642
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1533
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 2032
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1860
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3566
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2626
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 2024
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1642
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1546
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1713
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1772
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1477
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1405
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1700
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 2090
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1733
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1882
Odpovede Napísal: Administrator 4330
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1400
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 2215
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2774
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 2060
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1637
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1802
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1737
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 2008
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 1987
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2408
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1883
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 2117
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1722
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2857
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 5033
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 6054
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 9464
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4775
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 3081
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 2092
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 5141
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2458
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 3032
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 5987
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1915
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 12972
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 4916
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2491
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1691
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1451
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1859
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1835
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2430
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1887
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 2008
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1713
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1706
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1569
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1618
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 2240
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1841
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 2009
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 2054
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 2126
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1702
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1546
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1637
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1362
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1430
23. december - roráty Napísal: Administrator 2573
22. december - roráty Napísal: Administrator 1391
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 2197
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 7487
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 1968
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 2279
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1718
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1492
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1480
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1477
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1528
10. decembra Napísal: Administrator 1481
9. decembra Napísal: Administrator 1562
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1844
7. decembra Napísal: Administrator 1620
5. december Napísal: Administrator 1920
4. december Napísal: Administrator 1305
3. december Napísal: Administrator 1505
2. december Napísal: Administrator 1569
1. december Napísal: Administrator 1628
30. november Napísal: Administrator 1676
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 76447
Farský úrad Napísal: Administrator 41973
Bohoslužby Napísal: Administrator 51550
15. NEDEĽA Napísal: Administrator 203125
História pútnického miesta Napísal: Administrator 21781
Adorácie Napísal: Administrator 18777
Domov Napísal: Administrator 133081