Aktuálne

Angažovanie a postoj katolíkov v politike

Katechizmus Katolíckej Cirkvi: Je potrebné, aby všetci mali účasť na rozvoji spoločného dobra, každý podľa svojho postavenia, ktoré zaujíma, a podľa úlohy, ktorú zastáva. Táto povinnosť má pôvod v dôstojnosti ľudskej osoby. Občania sa majú, pokiaľ je to možné, aktívne zúčastňovať na verejnom živote. (§ 1913 a 1915)

Katolíci v politike. Klikni sem.

Formovanie svedomia k zodpovednému občianstvu. Klikni sem.