Aktuálne

Rok sv. Cyrila a Metoda - otvorenie

Srdečne Vás pozývame dnes 14. februára 2012 o 17,00 hod. do Diecézneho centra v Žiline na prednášku ThDr. Gabriela Brendzu, PhD. „Význam misie Solúnskych bratov pre Veľkú Moravu" pri príležitosti otvorenia Roka sv. Cyrila a Metoda.

 

Po prednáške bude naslednovať sv. omša o 18:30 v Katedrále Najsvätejšej Trojice, kde pán biskup Tomáš Galis vyhlási Rok sv. Cyrila a Metoda v Žilinskej diecéze.