Aktuálne

Sčítanie ľudu - najpočetnejšia je Rímskokatolícka cirkev

Rímskokatolícka cirkev je najpočetnejšou cirkvou na Slovensku

 

 

Bratislava, 29. februára (TK KBS) – Rímskokatolícka cirkev zostáva najpočetnejšou cirkvou na Slovensku. Vyplýva to z údajov vybraných definitívnych výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré bolo v máji 2011. Účasť na náboženskom živote, respektíve vzťah k Rímskokatolíckej cirkvi vyjadrilo podľa výsledkov 62 percent obyvateľov Slovenska. Pred 10 rokmi ich bolo 68,9 percenta obyvateľov. Novinárov o tom informovali predstavitelia Štatistického úradu (ŠÚ) SR.

 

 

„62 percent obyvateľov s trvalým pobytom na Slovensku si pri sčítaní 2011 uviedlo v rubrike Náboženské vyznanie Rímskokatolícku cirkev,“ potvrdila predsedníčka ŠÚ SR Ľudmila Benkovičová. Druhou najpočetnejšou cirkvou je podľa výsledkov Evanjelická cirkev augsburského vyznania (2011 – 5,9 %; 2001 – 6,9 %) a treťou je Gréckokatolícka cirkev (2011 – 3,8 %, 2001 – 4,1 %). V ostatných cirkvách zostal buď stabilný stav alebo sa počet osôb, ktoré sa k nim hlásia, mierne zvýšil.

 

Rímskokatolícka cirkev má dominantné postavenie vo všetkých krajoch Slovenska. Najviac obyvateľov si ju uviedlo v Nitrianskom (70,5 %), v Trnavskom a v Žilinskom kraji (zhodne 70,1 %). Najmenej si ju vlani zapísalo v Košickom kraji (51,4 %). Gréckokatolícka cirkev má najsilnejšiu pozíciu na východnom Slovensku – v Prešovskom (14,1 %) a v Košickom kraji (9,5 %). Najmenej obyvateľov sa k nej prihlásilo v Trnavskom a v Trenčianskom kraji (zhodne 0,2 %).

 

Príslušnosť k ďalším cirkvám a náboženským spoločnostiam obyvatelia SR deklarovali v oveľa nižšej miere. „Zároveň sa podiel obyvateľstva bez vyznania v porovnaní so sčítaním spred desiatich rokov mierne zvýšil,“ povedala Benkovičová. Kým v roku 2001 ich bolo 13,0 % (697 308 osôb), minulý rok štatistici zaznamenali 13,4 % (725 362). Najviac obyvateľov bez vyznania je v Bratislavskom (26,8 %), v Banskobystrickom (16,6 %) a Trenčianskom kraji (15,3 %).

 

Výsledky ukázali, že sa zvýšil počet tých, ktorí na otázku o náboženskom vyznaní neodpovedali. „Zatiaľ, čo v roku 2001 na otázku o náboženskom vyznaní neodpovedalo 3,0 percenta obyvateľstva, v roku 2011 sa tento podiel zvýšil na 10,6 percenta, čo je viac ako 571-tisíc osôb,“ uviedol riaditeľ odboru štatistiky obyvateľstva Marián Horecký. Vzrástol i počet tých, ktorí sa prihlásili k netradičným a novým náboženstvám (2011 – 0,5 %; 2001 – 0,1 %).

 

Tab: Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania (rok 2011 - 5 397 036 obyvateľov; rok 2001 - 5 379 455 obyvateľov)

 

Rímskokatolícka cirkev: 2011 - 62 % (3 347 277 osôb); 2001 - 68,9 % (3 708 120 osôb)

Evanjelická cirkev a. v.: 2011 - 5,9 % (316 250 osôb); 2001 - 6,9 % (372 858 osôb)

Gréckokatolícka cirkev: 2011 - 3,8 % (206 871 osôb); 2001 - 4,1 % (219 831)

 

Bez vyznania: 2011 - 13,4 % (725 362 osôb); 2001 - 13 % (697 308 osôb)

Nezistené: 2011 - 10,6 % (571 437 osôb); 2001 - 3,0 % (160 598 osôb)

Iné vyznania: 2011 - 0,5 % (23 340 osôb); 2001 - 0,1 % (6214 osôb)