Aktuálne

Vatikán o samozvaných ukrajinských biskupoch

  • Vytlačiť

Kongregácia pre náuku viery vydala vyhlásenie o kánonickom postavení samozvaných ukrajinských biskupoch

 

 

Vatikán (29. mar. 2012) – Po dlhom študovaní kauzy samozvaných gréckokatolíckych „biskupov“ v ukrajinskom Pidhirici, vydala dnes Kongregácia pre náuku viery oficiálne vyhlásenie, v ktorom neuznáva platnosť biskupských vysviacok Eliáša Dohnala OSBM, Markiana V. Hitiuka OSBM, Metoděja R. Špiřika OSBM, a Roberta Oberhausera a ani prípadné vysviacky, ktoré títo samozvaní biskupi vykonali alebo v budúcnosti vykonajú. Neuznanie vysviacky kongregácia zdôvodňuje tým, že vlastní dokumenty, ktoré spochybňujú ich plnú platnosť. Kongregácia zároveň vyhlasuje, že na základe ich pretrvávajúceho falošného obviňovania cirkevných autorít, predovšetkým predstaviteľov Svätej stolice a miestnej Ukrajinskej cirkvi, ich zatvrdilého konania, spôsobujúceho zmätok a rozdelenie v Božom ľude, bola potvrdená exkomunikácia týchto samozvaných „biskupov“ na základe Kódexu kánonov východných cirkví 1459 §1.

Preto Kongregácia svojim vyhlásením upozorňuje veriacich, predovšetkým tých krajín, z ktorých exkomunikovaní pochádzajú, že sa pod všetkými kánonickými dôsledkami nesmú pripájať k tejto skupine, ktorá je mimo spoločenstva s Cirkvou. Veriaci sú pozvaní, aby sa modlili za členov tejto skupiny, aby sa vrátili do plného spoločenstva s Katolíckou cirkvou.